เที่ยวญี่ปุ่นYOKOSO!

เข้าสู่เวปส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นคลิก

ปฏิทินท่องเที่ยว (เดือนไหน ไปที่ไหน จะสนุก ประหยัด คลิก)Visit Japan Campaign


หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าญี่ปุ่น
ตาราง เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า PDF

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ใหม่

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับค่า ธรรมเนียมในการออกวีซ่าและหนังสือรับรอง,หนังสือเดินทางญี่ปุ่น ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553 จึงมีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

วีซ่าทั่วไป 1,080 บาท
วีซ่า Multiple 2,160 บาท (สำหรับการเดินทางหลายครั้ง)
วีซ่าทรานซิท 260 บาท (สำหรับการเดินทางผ่าน)

ข้อ แนะนำในการยื่นวีซ่า PDF
เกี่ยกับระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองใหม่ PDF
ใบ คำร้อง (ถ้า ไม่มี Acrobat Reader (pdf) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ภาษาอังกฤษ PDF ภาษาไทย PDF
ตั้งแต่วันทื่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่องานราชการ และพำนักระยะสั้นภายใน 90 วัน
ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า

ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าญี่ปุ่น สิ่งแรกที่จำเป็นต้องเตรียมก็คือ หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น จำเป็นสำหรับพลเมืองของประเทศที่ไม่ได้มีการตกลงยกเว้นวีซ่าไว้กับรัฐบาล ญี่ปุ่น หากท่านเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ท่านจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดสอบถามได้ที่สถานฑูตญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่ พิมพ์คำร้องได้จากเว็ปไซท์ : http://www.th.emb-japan.go.jp

เงินสด โดยทั่วไปการนำเงินสดติดตัวไปใช้ในญี่ปุ่นปลอดภัยและสะดวกใช้ด้วย เวลาใช้ยานพาหนะขนส่งมวลชน เกือบทุกรูปแบบ จำเป็นต้องใช้เงินสดจำนวนไม่สูงนักหรือเวลาไปรับประทานอาหารราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังใช้ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ สะดวกอีกด้วย
เงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน เงินเหรียญที่ใช้กันในญี่ปุ่นมีราคา 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยนตามลำดับ ธนบัตรมีใช้ราคา 1,000 5,000 และ 10,000 เยน เงินสกุลอื่นๆ ที่นำเข้าไปในญี่ปุ่น จะแลกเป็นเงินเยนได้ ที่ศูนย์แลกเปลี่ยน เงินตรา ในท่าอากาศยานที่เดินทางไปถึงหรือแลกได้ตามธนาคารในเมืองต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นๆ ลงๆ ทุกวัน ธนาคารส่วนมากจะมีป้ายบอกราคาอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน ติดไว้ให้เห็นชัดเจน ดังต่อไปนี้ เงินเหรียญสหรัฐปิดประกาศ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เงินสกุลอื่นๆ จะปิดประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. ไปจนถึง 15.00 น. โปรดแลกเงินของท่านตามช่วงเวลาที่ระบุไว้นี้ เพื่อป้องกันความขลุกขลัก

การแลกเงิน สถานที่และบริการต่อไปนี้ ไม่สามารถรับเงินตราต่างประเทศได้ตาม กฎข้อบังคับคือ พาหนะขนส่งมวลชนสาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้า และภัตตาคาร ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องมีเงินสดสกุลเงินเยนบ้าง เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หากท่านมีธนบัตรเงินต่างประเทศสกุลอื่นๆ ที่มิใช่ดอลล่าร์สหรัฐ ควรจะแลกบางส่วนเป็นเงินเยนเอาไว้บ้าง ตั้งแต่ยังไม่ออกจากท่าอากาศยาน แม้แต่ตามธนาคาร ชั้นนำบางแห่งในเมืองใหญ่ พนักงานประจำเคาน์เตอร์แลกเงินก็ยังไม่สู้จะคุ้นเคยนั กกับลักษณะของธนบัตรต่างประเทศ และท่านอาจจะต้องรอนาน เพราะเขาจะต้องขอคำแนะนำจากหัวหน้าจนมั่นใจก่อน ที่ธนาคารเช็คเดินทางสามารถแลก เงินสดได้เร็วทันใจ แต่ก็มีร้านค้าและภัตตาคารบางแห่งยอมรับเหมือนกัน เงินเยนเหลือใช้ ที่เป็นธนบัตรเท่านั้นที่จะสามารถแลกกลับคืนเป็นเงินตราต่างประเทศได้ที่ท่า อากาศยานก่อนออกจากญี่ปุ่น โดยไม่จำกัดจำนวน ถ้าหากว่าศูนย์รับแลก เปลี่ยนเงินตราที่นั่นมีเงินตราต่างประเทศสำรองไว้มากเพียงพอสำหรับแลกกลับ คืน

เช็คและบัตรเครดิต ไม่ค่อยมีที่ใช้เช็คส่วนตัวในญี่ปุ่น ท่านควรจะซื้อเช็คเดินทาง เป็นเงินเยน ซึ่งมีขายตามธนาคารญี่ปุ่นสาขาในประเทศไทยก่อนออกเดินทาง เมืองใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นใช้บัตรเครดิตกันแพร่หลายร้านค้าและภัตตาคารที่ยอมรับบัตรเครดิต ชำระค่าสินค้าและค่าอาหารมักจะติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่หน้าร้าน หรือขึ้นป้ายให้เห็นตามสถานที่ต่างๆ ระบุยี่ห้อของบัตรเครดิตที่ตนยอมรับ ญี่ปุ่นปัจจุบันนี้กำลังนิยมใช้บัตรต่างๆ ที่จ่ายเงินล่วงหน้าไว้แล้ว เช่น บัตรโทรศัพท์และอื่นๆ อย่างแพร่หลายมาก ทำให้ญี่ปุ่นกำลังจะกลายเป็น “สังคมที่ ไม่ใช้เงินสด” มากขึ้นทุกที

การถอนเงินสดจากบัตร ATM สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/money.html

การประกันภัยระหว่างการเดินทาง ท่านควรจะทำการประกันภัยระหว่างเดินทาง ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุโดยทั่วๆ ไป จะครอบคลุมไปจนถึงทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และประกันความเสี่ยงชนิดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทาง

ใบอนุญาตขับขี่สากล หากท่านประสงค์จะขับรถเที่ยวเองระหว่างอยู่ในญี่ปุ่น จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล ที่ได้รับจากประเทศไทยก่อนเข้าไปในญี่ปุ่น อย่างไรก็ดีบางประเทศ เช่น เยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีการตกลงกับญี่ปุ่นในเรื่องใบขับขี่สากล แต่ท่านที่ถือใบขับขี่สากลที่ออกให้โดยประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาเจนีวา จะใช้ใบขับขี่นั้นได้เมื่ออยู่ในญี่ปุ่น สมาพันธ์ยานยนตร์แห่งญี่ปุ่น (เจแปน ออโตโมบิล เฟดเดอเรชั่น) ได้พิมพ์หนังสือคู่มือชื่อ “กฎข้อบังคับในการใช้ถนน” เพื่อแนะนำการขับขี่ยานยนตร์ในญี่ปุ่น (เป็นภาษาอังกฤษ) หากสนใจโปรดติดต่อ สำนักงานของเจเอเอฟ ในญี่ปุ่นที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรายละเอียด ส่วนแผนที่ทางด่วนในมหานครโตเกียวนั้น ที่เป็นภาษาอังกฤษจะหาได้โดยติดต่อที่เมโทรโพลิตัน เอ๊กซเพรสเวย์ พับลิค คอร์ปะเรชั่น โทร. 03-3502-7311

เสื้อผ้าที่ควรเตรียมนำไป ฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วง จะต้องเตรียมแจ๊กเก็ตและสะเว็ตเตอร์กันหนาว ฤดูร้อนให้เตรียมเสื้อผ้าบางเบา แขนสั้น ฤดูหนาว จำเป็นต้องมีเสื้อคลุมโอเวอร์โค๊ต ชุดผ้าขนสัตว์และแจ๊กเก็ตชนิดหนาเป็นพิเศษ ตลอดจนสะเว็ตเตอร์สำหรับฤดูหนาว ไม่ค่อยจำเป็นที่จะต้องนำเสื้อผ้าสำหรับใช้อย่างเป็นพิธีรีตองหรือพิธีการ จำพวกทักซิโด และเสื้อราตรี หากเกิดความจำเป็นก็มีร้าน ให้เช่า ถุงเท้าสะอาดและสมบูรณ์เป็นสิ่งจำเป็น เพราะว่ามีบ่อยครั้งที่ท่านจำเป็นจะต้องถอดรองเท้าออก เช่นตามภัตตาคารญี่ปุ่นบางแห่ง หรือเมื่อก้าวเข้าบริเวณ ชานหน้าบ้านของชาวญี่ปุ่น ก่อนเข้าห้องรับแขก

การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษีี ของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ สามารถนำเข้าไปในญี่ปุ่นได้โดยปลอดภาษี นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำเข้าโดยปลอดภาษีมีบุหรี่ 400 มวน ยาสูบ 500 กรัม หรือซิการ์ 100 มวน เครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์ 3 ขวด น้ำหอม 2 ออนซ์ ตลอดจนของที่ระลึก ซึ่งตีราคารวมกันแล้วไม่ถึง 200,000 เยนหรือเทียบเท่า บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 19 ปี และอายุเพียง 19 ปี ไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็ปไซท์ : http://www.narita-airport-customs.go.jp

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.yokosojapan.org/about/essential.html#01

กระแสไฟฟ้าในญี่ปุ่น ตามบ้านเรือนทั่วๆ ไป ใช้กระแสไฟฟ้า 100 โวลท์ ชนิดกระแสสลับทั่วประเทศ แต่มีความถี่สองขนาด คือ ภาคตะวันออก เช่น โตเกียว นิกโก้ โยโกฮาม่า ใช้ 50 เฮิร์ช ภาคตะวันตก เช่น เกียวโต โอซาก้า นารา ใช้ 60 เฮิร์ช โรงแรมในญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมืองใหญ่จะมีปลั๊กไฟสองระบบ คือ 110 และ 220 โวลท์ ให้ใช้แต่เต้าเสียบมักจะใช้ชนิดสองขาเแบบแบนเท่านั้น โรงแรมมีเครื่องเป่าผมและเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ให้ใช้ฟรี หรือมิฉะนั้น โรงแรมใหญ่ๆ จะมีเครื่องเป่าผมให้ใช้ฟรีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ มีให้เช่า

หมาย เหตุ : โปรดระลึกไว้เสมอว่า
• ไปไหนมาไหนในญี่ปุ่น ต้องพกผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูเสมอ ร้านอาหารในญี่ปุ่นจำนวนมากไม่บริการ ผ้าเช็ดมือ มีบริการแต่เพียง “โอชิโบริ” เท่านั้น (ผ้าร้อนเช็ดมือ)
• ส้วมสาธารณะตามริมถนน หรือในสถานีรถไฟ มิใช่จะมีกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดมือไว้บริการทุกแห่งเสมอไป
• โรงแรมระดับดีจะมีอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวบางอย่างให้ใช้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องเช่าได้แก่ เครื่องเป่าผม และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
• น้ำก๊อกในญี่ปุ่นทุกแห่งปลอดภัยดื่มได้ น้ำแร่มีจำหน่ายทั่วไป

เทศกาลในฤดูต่างๆ
เทศกาลตามฤดูของญี่ปุ่น
บทความ อื่นๆ …

* เทศกาลในฤดูต่างๆ
* เทศกาลชมดอกซากุระ
* เทศกาลในฤดูร้อน (Summer Festivals)
* เทศกาลในฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Festivals)
* เทศกาลในฤดูหนาว (Winter Festivals)
* เทศกาลในฤดูใบไม้ผลิ (Spring Festivals)

งานเทศกาลต่างๆ ของญี่ปุ่น เป็นโอกาสที่ผู้คนได้พบปะครั้งสำคัญในทุกภูมิภาคตลอดทั้ง 4 ฤดู ในแต่ละปี การฉลองเทศกาลต่างๆ เป็นองค์ประกอบ ที่เผยให้เห็นความนึกคิดของชาวญี่ปุ่น การกำเนิดของงานเทศกาลก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ ที่เตือนความทรงจำให้นึกถึงค่านิยมที่ยึดถือกันมานาน เช่น งานเทศกาล โอ-บน ในฤดูร้อน ผู้คนจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดและเคารพบรรพบุรุษ งานฉลองปีใหม่ในฤดูหนาว งานชมดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ และ เทศกาลชมสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความรักและชื่นชมในธรรมชาติ รวมถึงการเก็บเกี่ยวความสุขจากการอนุรักษ์ธรรมชาติ ของชาวญี่ปุ่นอย่างชัดเจน

เทศกาลต่างๆ มีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูในญี่ปุ่น ซึ่งนำความบันเทิงมาสู่ชุมชนในทุกภูมิภาคตลอดปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) เป็นฤดูดอกไม้บาน จากวันแรกของต้นมีนาคมที่ดอกเหมยบาน กระทั่งวันสุดท้ายของพฤษภาคมเมื่อดอกซะกุระทางตอนเหนือโรยจากต้น ฤดูนี้เป็นเวลาเริ่มต้นของธรรมชาติอันสดใส งดงามซึ่งมีการฉลองเทศกาลท่ามกลางธรรมชาติทั่วญี่ปุ่น

เทศกาลในฤดูใบไม้ผลิ

เทศกาลในฤดูใบไม้ผลิ 春(はる)(Spring Festivals)

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) เป็นฤดูดอกไม้บาน จากวันแรกของต้นมีนาคมที่ดอกเหมยบานกระทั่งวันสุดท้ายของพฤษภาคมเมื่อดอกซะ กุระทางตอนเหนือโรยจากต้น ฤดูนี้เป็นเวลาเริ่มต้นของธรรมชาติอันสดใส งดงามซึ่งมีการฉลองเทศกาลท่ามกลางธรรมชาติทั่วญี่ปุ่น
3 มี.ค เทศกาลฮินะมัตสุริ (Hina Matsuri) เป็นเทศกาลวันเด็กผู้หญิง จะมีการตกแต่งตุ๊กตาที่แต่งกายแบบพระราชสำนักบนหิ้งเป็นชั้นๆ ในบ้านที่มีลูกสาวยังเด็กอยู่
13 มี.ค เทศกาลคะซูกะ (Kasuga Matsuri) ของศาลเจ้าคะซูกะ ในเมืองนารา มีการฟ้อนรำโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี
กลางมีนาคม (15 วัน) มีการแข่ง ซูโม่รอบที่ 2 ในโอซาก้า
1-30 เม.ย. ระบำมิยะโกะ หรือระบำซากุระ ที่เกียวโต เป็นระบำญี่ปุ่น ที่แสดงโดยนักฟ้อนรำที่เรียกว่า “ไมโกะ” (Maiko)
8 เม.ย. เทศกาลถวายดอกไม้ (Hana Matsuri) ตามวัดพุทธต่างๆ เพื่อระลึกถึงวันประสูติของพระพุทธเจ้า
14-15 เม.ย เทศกาลทะคะยะมะ (Takayama Matsuri) ของศาล เจ้าฮิเอะ ในเมืองทะคะยะมะ ชมขบวนรถแห่ศาลเจ้าอันตระการตา
16-17 เม.ย. เทศกาลยะโยอิ (Yayoi Matsuri) ที่ศาลเจ้าฟุตะระซัน ในเมืองนิกโก มีขบวนแห่ตกแต่งสวยงาม
3-4 พ.ค. เทศกาลฮะคะตะ โดนทะคุ (Hakata Dontaku) ในเมือง ฟุคุโอกะ มีขบวนแห่เทพเจ้าบนหลังม้า ตามตำนานญี่ปุ่น
3-5 พ.ค. เทศกาลแข่งว่าว ที่เมืองฮะมะมัตสึ เป็นสนามแข่งว่าวที่มีการแข่งขันว่าวขนาดใหญ่ที่สุด
5 พ.ค. เทศกาลวันเด็กผู้ชาย จะมีการประดับธงปลาคาร์พหลากสี ตามจำนวนลูกชายของแต่ละบ้าน ซึ่งจะโบกสะบัดโต้ลมฤดูใบไม้ผลิ อย่างสวยงามมาก
11 พ.ค.-15 ต.ค. เทศกาลจับปลา โดยนกกาน้ำ ในแม่ น้ำนะงะระงะ ที่เมืองเซคิในจังหวัดกิฟุ
15 พ.ค เทศกาลอะโออิ (Aoi Matsuri) ที่เมืองเกียวโตจะมีขบวนแห่ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โบราณ พร้อมขบวนรถที่มีพรรณไม้ดอกหลากสีอันสวยหรู
กลาง พ.ค. (15 วัน) การแข่งซูโม่รอบที่ 3 ในโตเกียว
17-18 พ.ค. เทศกาลใหญ่ของศาลเจ้า โทโชงุ ที่เมืองนิกโก้ จะมีขบวนแห่นักรบกว่า 1,000 คน
วันอาทิตย์ที่ 3
ของ พ.ค. เทศกาลมิฟูเน่ (Mifune Matsuri) มีแห่ขบวนเรือโบราณ บนแม่น้ำโออิ ในเกียวโต
วัน อาทิตย์ที่ 3
ของ พ.ค. เทศกาลซันจะ (Sanja Matsuri) ของศาลเจ้าอะซะกุซะ ในโตเกียว มีการแห่ศาลเจ้าใหญ่ๆ 3 ศาล อีกทั้งย่อยๆ อีกนับร้อยกว่าศาล

ฤดู ร้อน (มิถุนายน – สิงหาคม) เป็นฤดูกาลแห่งดอกไม้ไฟที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์พร้อมความเขียวขจีทั่วประเทศ ใบเขียวของ ซะกุระ เมเปิ้ล โอ๊ค ในป่าเขาที่ตัดกับสีเขียวเข้มของต้นสน และต้นไผ่ที่โอนอ่อนตามสายลมในตอนกลางวัน และยามค่ำคืนตามริมแม่น้ำในเมืองต่างๆ ทุกภาคจะเป็นจุดนัดพบของชาวชนบทตามท้องถิ่น และของเพื่อนผู้มาเยือนเทศกาลฤดูร้อนทั่วญี่ปุ่น เพื่อร่วมชมเทศกาลดอกไม้ไฟอย่างมีสีสรรและชีวิตชีวา และชมระบำพื้นเมือง “Bon Odori”
เทศกาลดอกไม้ไฟ ระยะยาว คลิกที่ นี่

เทศกาลในฤดูร้อน
เทศกาล เดือนมิถุนายน คลิ๊ก ที่นี่

กลาง มิ.ย. เทศกาลซันโน (Sanno Matsuri) ที่ศาลเจ้าฮิเอะ ในโตเกียว มีการแห่ศาลเจ้าผ่านถนนในย่านอะซะกุซะ
เสาร์ที่ 2
ของมิ.ย. เทศกาลม้า (Chagu-Chagu Umakko Horse Festival) ในเมืองโมริโอกะ มีแห่ขบวนม้าประดับอย่างมีสีสรร
7 ก.ค. เทศกาลดวงดาวหรือเทศกาลทานาบะตะ (Tanabata Festival) จัดขึ้นทั่วญี่ปุ่น แต่ที่เมืองเซนไดอย่างยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุด มีการประดับโคมกระดาษหลากสีสวยงาม
กลาง ก.ค. (15 วัน) การแข่งซูโม่ รอบที่ 4 ที่นาโงย่า
13-15 ก.ค. (หรือ ส.ค.ในหลายพื้นที่) เทศกาลบน (Bon Festival) จัดทั่วประเทศ เป็นพิธีทางศาสนา เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีการเต้นระบำโบราณ BON ODORI เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณเหล่านั้น
14 ก.ค. เทศกาลไฟ (Nachi Shrine No Himatsuri) ที่ศาลเจ้านะจิคะทจึระในเมืองวะกะยะมะ มีการแบก 12 คบเพลิงขนาดใหญ่ โดยนักบวชในชุดขาว
1-15 ก.ค. เทศกาลฮะคะตะ กิออน ยะมะงะซะ (Hakata Gion Yamagasa) งานใหญ่จะจัดในวันที่ 15 ที่เมืองฟุคุโอกะ มีการแห่ขบวนรถประดับสวยงามที่ยิ่งใหญ่
16-17 ก.ค. เทศกาลกิออน (Gion Matsuri) เป็นเทศกาลย้อนยุคไปในศตวรรษที่ 9 ที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโต จะมีขบวนแห่ชุดแต่งกายโบราณผ่านถนนสายหลักหลายสาย
ก.ค.หรือ ส.ค. เทศกาลดนตรี (Kangensai Music Festival) ของศาลเจ้า Itsukushima ใกล้เมืองฮิโรชิม่า มีการรำประกอบดนตรีราชสำนัก
24-25 ก.ค. เทศกาลเทนยิน (Tenjin Matsuri) ของศาลเจ้าเทนมันงู ในโอซาก้า มีขบวนแห่ศาลเจ้าบนเรือเหนือลำน้ำโดจิมะ
1-7 ส.ค. เทศกาลเนบุตะ (Nebuta Matsuri) มีขบวนแห่โครงหุ่นประดับไฟ ในเมืองอะโอโมริ (2-7 สิงหาคม) เมืองฮิโรซะกิ
3-6 ส.ค. เทศกาลคันโต (Kanto Matsuri) ที่เมืองอะคิตะ มีขบวนแห่แผงโคมไฟที่แขวนบนราวไม้ไผ่
5-7 ส.ค. เทศกาลฮะนะงะซะ (Hanagasa Matsuri) ในเมืองยะมะงะตะ มีขบวนฟ้อนรำของชาวเมือง เป็น 10,000 คน ในชุดหมวกฟางติดดอกไม้เทียม ซึ่งเป็นชุดประจำเทศกาล
12-15 ส.ค. เทศกาลระบำอาว่า (Awa Odori Folkdance Festival) ที่เมืองโทคุชิมะ มีการร้องรำทั้งกลางวันและกลางคืน

16 ส.ค. งานไดมอนหยิ บอนไฟ (Daimonji Bonfire) เป็นเทศกาลเพื่อส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการเผาไฟบนเนินเขา ซึ่งเห็นได้จากตัวเมืองเกียวโต

ฤดู ใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) เป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวและใบไม้เปลี่ยนสี เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายน และตุลาคม เป็นเดือนที่น่าเพลิดเพลินกับความเย็นสบายในฤดูนี้ นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแห่งสีสรรเป็นสีเหลืองส้ม แต่งเติมขุนเขาราวกับสีสรรแห่งพรม และทุ่งนาเปลี่ยนเป็นสีทองเป็นเวลาแห่งเทศกาล และกีฬา ได้มาบรรจบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ งานเทศกาลดอกเบญจมาศซึ่งแสดงอยู่ทั่วประเทศเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของฤดูนี้

เทศกาลในฤดูใบไม้ร่วง

16 ก.ย. งานแสดงขี่ม้ายิงธนู (Yabusame) ที่ศาลเจ้าทซึรุหงะโอกะ ฮะจิมังงู ที่เมืองคะมะคุระ
กลาง ก.ย. (15 วัน) แข่งซูโม่รอบที่ 5 ในโตเกียว
7-9 ต.ค. เทศกาลคุนจิ (Kunchi Matsuri) ของศาลเจ้าซูวะในเมืองนางาซะกิ มีระบำมังกรจีนดั้งเดิม
9-10 ต.ค. เทศกาลทะคะยะมะ (Takayama Matsuri) แห่งศาลเจ้าฮาจิมังงุ ซึ่งมีขบวนรถสีสรรต่างๆ มากมาย

กลาง ต.ค. เทศกาลเมืองนาโกยา (Nagoya City Matsuri) มีขบวนพาเหรดซามูไรตามถนนในเมือง
กลาง ต.ค.
ถึง พ.ย. เทศกาลดอกเบญจมาศ ที่ศาลเจ้าเมหยิ และวัดอะซะคุซะในโตเกียว
17 ต.ค. เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Matsuri) ของศาลเจ้าโทโชงุ ที่เมืองนิกโก้ มีขบวนพาเหรดของนักรบโบราณในชุดเสื้อเกราะติดตามขบวน
22 ต.ค. เทศกาลยุคสมัย (Jidai Matsuri) เป็นเทศกาลของศาลเจ้าเฮอันในเกียวโตซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 เทศกาลใหญ่ของเกียวโต

22 ต.ค. เทศกาลไฟ จะมีขบวนแห่คบเพลิงมุ่งมายังศาลเจ้ายุคิคุระมะในเกียวโต
2-4 พ.ย. เทศกาลโอคุนจิ (Okunchi Matsuri) ของศาลเจ้าคะระทจึในเมืองซะหงะ มีขบวนแห่ที่มีสีสรร

3 พ.ย. ขบวนแห่เจ้าเมือง (Daimyo Gyoretsu) ในเมืองฮะโกเน่
กลาง พ.ย. (15 วัน) แข่งซูโม่รอบที่ 6 ในเมืองฟุคุโอกะ
15 พ.ย. เทศกาลเจ็ดห้าสาม สำหรับเด็กอายุ 3, 5, 7 ปี จะไปศาลเจ้าเพื่อขอพรจากเทพเจ้าให้มีสุขภาพดีตลอดไป

ฤดู หนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) เป็นฤดูแห่งการเพลิดเพลินกับหิมะ ฤดูหนาวในญี่ปุ่นไม่ค่อยรุนแรง ยกเว้นทางเหนือสุด อุณหภูมิโดยปกติจะอบอุ่นด้วยแสงอาทิตย์และฟ้าสีคราม
อีกด้านหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศกาลต่างๆ จะเกี่ยวพันกับหิมะและน้ำแข็ง นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับหิมะและรูปแกะสลักและมีส่วนร่วมในประเพณีท้อง ถิ่นตามฤดูนั้น เทศกาลงานต่างๆ ทั่วญี่ปุ่นถูกจัดขึ้นต่อเนื่องกับเทศกาลปีใหม่อันเป็นวันที่สำคัญที่สุด สำหรับชาวญี่ปุ่น

เทศกาลในฤดูหนาว

15-18 ธ.ค. เทศกาล อ็อง มัตสุริ (On Matsuri) ของศาลเจ้าคะซึกะของเมืองนารา จะมีขบวนแห่สวมหน้ากาก
17-19 ธ.ค. งานฮะโกอิตะ อิชิ (Hagoita-Ichi) ของวัดอะซะคุซะคันนอนในโตเกียว มีการออกร้านขายไม้ตีลูกขนไก่โบราณ

31 ธ.ค. งานไหว้พระ (OTERAMAIRI) ที่ศาลเจ้ายะซะกะในเกียวโต มีพิธีไฟศักดิ์สิทธิ์
1 ม.ค. วันปีใหม่ (New Year’s Day) มีจนถึงวันที่ 3 ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจต่างๆ จะปิด ครอบครัวต่างๆ จะฉลองด้วยอาหารมื้อพิเศษ แต่งชุดกิโมโนที่สวยที่สุด และจะพากันไปวัดหรือศาลเจ้า เพื่อไหว้พระขอพรให้สุขภาพดี และมีความสุขตลอดปี

6 ม.ค. วันทำพิธีดับเพลิง (Dezomeshiki) ชมขบวนสาธิตการดับเพลิงในโตเกียว โดยมีตัวแทนพนักงานดับเพลิงแสดงโลดโผนบนยอดบันไดช่วยหนีไฟ
กลาง ม.ค. (15 วัน) การแข่งซูโม่รอบแรก ในโตเกียว
ก่อนวันบรรลุ นิติภาวะ (Day Before Coming of Age Day) เทศกาลเผาหญ้า บนเขา WakakusaYama ในเมืองนารา
ต้น ก.พ. (7วัน) เทศกาลหิมะ (Snow Festival) ที่มีชื่อที่สุดในญี่ปุ่น ที่เมืองซัปโปโร บนเกาะฮ็อกไกโด มีรูปแกะสลักหิมะและน้ำแข็งอันมหึมาต่างๆ มากมายจากทั่วโลกมาประชันและแข่งขันกันทุกปี
ต้นหรือ
กลาง ก.พ. เทศกาลหิมะ ที่อะซะฮิคะวะหรืออะบะชิริและเมืองอื่นๆ ในฮ็อกไกโด
3 หรือ 4 ก.พ. เทศกาลโปรยถั่ว (Setsubun Matsuri) เป็นพิธีไล่สิ่งอัปมงคล ทำกันตามวัดใหญ่ทั่วประเทศ
3 หรือ 4 ก.พ. เทศกาลแห่โคม (Lantern Matsuri) ของศาลเจ้าคะซึกะ ในเมืองนารา
15-16 ก.พ. เทศกาลคะมะคุระ (Kamakura Matsuri) ของเมืองโยโคเทะในอะคิตะ มีกระท่อมหิมะที่สร้างบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำ

วันเสาร์ที่ 3
ของ ก.พ. เทศกาลเปลือย (Hadaka Matsuri) ที่วัดไซไดหยิในเมืองโอคะยะมะ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ : http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/index.html

YOKOSO! JAPAN

Visit Japan, Tokyo and Mt. Fuji 空からようこそ東京 B777

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: