สัมมนา:日本語のセミナ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพฐ.

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

“วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นขั้นตั้น”

「初(しょ)級(きゅう)の教(おし)え方(かた)について考(かんが)える」


This slideshow requires JavaScript.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับอาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการอบรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว คือ “วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น” โดยได้เตรียมไว้ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้

เรื่องที่ 1 การฝึกขั้นพื้นฐาน

                                ท่านมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ “การฝึกพูด” อย่างไร และหลังจากที่ฝึกแล้วนักเรียนสามารถพูด

ได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นเรามาช่วยกันคิดเกี่ยวกับการฝึกขั้นพื้นฐานที่ทำให้นักเรียนสามารถพูดได้กันเถอะ

เรื่องที่ 2 การฝึกขั้นนำไปใช้

             ท่านมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ “การฝึกพูดบทสนทนา” อย่างไร ดังนั้นเรามาช่วยกันคิดเกี่ยวกับ

วิธีการฝึกพูดบทสนทนาอย่างสนุกสนาน ถึงแม้ว่าจะเป็นบทสนทนาสั้นๆ ก็ตาม

เรื่องที่ 3 วิธีการสอนการออกเสียง

             จากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่แล้ว ท่านได้รู้เกี่ยวกับหลักการออกเสียงด้านการเน้นเสียงไป

แล้ว แต่ในครั้งนี้เราจะเน้นที่การออกเสียงสูงเสียงต่ำ โดยมีการทบทวนความรู้พื้นฐาน การฝึก ไปพร้อมๆ กับการคิดวิธีการสอนการออกเสียงด้วย

วันและเวลา:        วันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:00 – 16:00 น.

สถานที่:                               คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร:                               อาจารย์ยูริ อาซาโนะ (Ms.Yuri ASANO)

                                อาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

อาจารย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

อาจารย์คะนะโกะ โอซะดะ (Ms.Kanako OSADA)

                                ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                อาจารย์ยะสุจิโร ทะเคะอิ (Mr. Yasujiro TAKEI)

                                ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น

                                ตัวแทนระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจารย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ผู้เข้าร่วม:             อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาปฏิบัติการสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

★ผู้เข้าร่วมทุกท่าน จะได้รับเกียรติบัตรหลังจากการอบรม

จำนวนผู้เข้าร่วม:               40 คน

★หลังจากได้รับแบบฟอร์มการสมัครของท่านแล้ว จะแจ้งการตอบรับกลับทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่มีการตอบรับทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ขอความกรุณาติดต่อมายัง

E-mail: tjl_kku@hotmail.co.th (อาจารย์ผู้รับผิดชอบ Ms. Kanako OSADA)

โทรศัพท์: 081-645-7442

โทรสาร: 043-343454

Website ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น:http://www.kku.ac.th

Website ครูกบ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย : https://krutip.wordpress.com

หมายเหตุ  โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย)

กรุณาส่งข้อมูล ชื่อสกุล  ไทยและอังกฤษ  E-mail  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ที่เมลล์ ครูทิพย์วรรณ สุโธ

081-2647999 : krutippawan@yahoo.com  ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554  ค่ะ

 เรารอการสมัครเข้าร่วมจากทุกท่านอยู่นะคะ!
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: