เกาะกระแส..Social Media

Social Network มีบทบาทต่อการศึกษามากกว่าที่คิด

ความสำคัญของ Social Media

เจ้าของผลงาน :
ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว รองผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

WordPress.org ซอฟต์แวร์ OSS พัฒนาเว็บยุค SEO

กระแส SEO (Search Engine Optimizer) หรือ Google Friendly เป็นอีกกระแสที่มาแรงและหลายหน่วยงานสนใจปรับปรุงเว็บของตนเอง ให้รองรับกระแสนี้ จากการศึกษาทั้งจากข้อมูลต่างๆ และภาคปฏิบัติพบว่าซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บไซต์ในกลุ่ม CMS อย่าง WordPress.org นับว่ามีจุดเด่นมากในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้เกือบทุกระบบงานผ่าน Plug-ins ที่เหมาะสม ท่านที่สนใจสามารถศึกษาการใช้งาน WordPress.org ได้จาก Online Slide ที่นำเสนอ

WordPress2Go

http://www.thailibrary.in.th/2011/01/25/social-network-for-education/

View more presentations from RongLive S.

http://www.nstdaacademy.com/smcon2010/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: