ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้ โครงการ ช.พ.ค.6 วงเงินสูงสุด1.2ล้าน และ โครงการ 7 วงเงินไม่เกินสามล้านบาท

คู่มือโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. (โครงการ 7) วงเงินไม่เกินสามล้านบาท

ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ ชมรมผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.spkeisan.com/

ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.spkeisan.com/attach/news_1315493549_คู่มือการกู้เงินสามล้าน.rar

การจัดเรียงเอกสารการกู้เงิน ชพค ที่ ศรีสะเกษ ให้เรียงดังนี้ครับ

1. แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ์ ประกอบด้วย  (ดาวน์โหลดแบบกู้เงิน ชพค ) พร้อมตัวอย่างการกรอก

 • แบบตรวจสอบเอกสารคำขอกู้เงิน โครงการ
 • บันทึกปรับโครงสร้างหนี้ (กรณีเงินเหลือไม่ถึงเกณฑ์ บันทึกเสนอขึ้นไปว่าจะนำเงินไปปิดสถาบันการเงินใดบ้าง)
 • แบบคำขอกู้ (มี 4 แผ่น)
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ชพค
 • หนังสือให้ิยินยอมหักเงินเดือน
 • หนังสือยินยอมใหัหักเงินกู้สมทบกองทุนสวัสดิการเสริมความมั่นคง

2. แบบระบุผู้มีสิทธิ์รับเิงินสงเคราะห์ครอบครัว  ชพค 1/1 (เคยกู้แล้วไม่ต้องแนบ เพระระบุมาแล้ว ) (ดาวน์โหลด ชพค. 1/1)

3. สำเนาใบเสร็จออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน (ขอได้ที่สหกรณ์) กรณีที่ไม่์ได้เป็นสมาชิกออมทรัพย์ให้ขอใบรับรองว่าไม่ได้เป็นสมาชิกมาแนบ ด้วย

4. หลักฐานประกอบผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

5. หลักฐานประกอบผู้ค้ำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

6. หลักฐานพยาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ปล. การใช้หลักฐานประกอบ การกู้เงิน ชพค แต่ละจังหวัดอาจแตกต่างกัน โปรดโทรไปสอบถามที่สำนักงานแต่ละที่

ที่มา http://www.kroobannok.com/
สกสค.เดินหน้าปล่อยกู้ช.พ.ค.6 วงเงินสูงสุด1.2ล้าน ให้ผู้กู้ทำประกันชีวิต-หัก2พันเข้ากองทุน

เงินกู้ตั้งแต่ 1,100,001 – 1,200,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 8,000.- บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้. แบบฟอร์มเงินกู้โครงการ ช.พ.ค.6

MLR-0.50ดาวน์โหลดเอกสารกู้

รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แจ้งว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สกสค.) ได้เปิดให้สมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  ช.พ.ค.ในโครงการใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดให้สมาชิก ช.พ.ค.ยื่นกู้ในโครงการที่ 5 ในวงเงินสูงสุดรายละ 600,000 บาท ซึ่งโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ใหม่นี้ ไม่ได้ระบุว่าเป็นโครงการที่ 6 โดยเอกสารที่ สกสค.แจกให้กับสมาชิก ช.พ.ค.ที่ได้ยื่นเอกสารกู้นั้น ระบุว่า เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ชำระหนี้สิน และอื่นๆ มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 600,000 บาท สูงสุด 1,200,000 บาท มีระยะเวลาชำระเงินกู้ 10 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.50 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR= 5.85 นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ยื่นกู้ต้องทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ แต่ให้ยึดตามความสมัครใจ และให้ทำประกันชีวิตกับบริษัทที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งผู้กู้ต้องยินยอมให้หักเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมความมั่นคง โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.เป็นเงิน 2,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ สกสค.ได้เตรียมปล่อยกู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.6 มาก่อนหน้านี้แล้ว แต่เรื่องได้เงียบไป เนื่องจากมีหลายฝ่ายออกมาคัดค้าน อาทิ นายวรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายพนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัด ศธ. ที่เห็นว่าจะยิ่งทำให้ปัญหาหนี้สินครูเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้มีนโยบายให้ สกสค.ควรเข้ามาร่วมแก้ไขหนี้สินครูในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่ง ศธ.ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้ง ระบบขึ้นมา เพื่อนำข้อมูลหนี้สินครูหารือกับกระทรวงคลัง โดยนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ.ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ฯ เพิ่งนำเสนอข้อมูลให้นายชินวรณ์ไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากการสำรวจหนี้ครูครั้งล่าสุดของคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ฯ พบว่า ครูทั่วประเทศมีหนี้สินมากถึง 1 ล้านล้านบาท เป็นเงินที่กู้จากโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.1-5 กว่า 3 แสนคน มีมูลค่าหนี้สินกว่า 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งหนี้มากเป็นอันดับ 2 รองจากการกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 87 แห่งทั่วประเทศ และเฉพาะโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.5 มีครูยื่นกว่า 1 แสนคน นอกจากนี้นายชินวรณ์ยังระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า หาก สกสค.จะทำโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.จะต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าโครงการที่ผ่านมาๆ อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ ช.พ.ค.6 ออกมาในช่วงที่นายชินวรณ์และผู้บริหาร ศธ.ส่วนใหญ่เดินทางไปราชการยังต่างประเทศ

นายวัฒนา วรรณโสภา รองเลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า สกสค.ได้เปิดให้สมาชิก ช.พ.ค.ยื่นกู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.6 แล้ว เนื่องจากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.ทั่วประเทศประมาณ 7 หมื่นคน ที่เดือดร้อน ได้แจ้งความจำนงให้ปล่อยกู้ให้ ทำให้ต้องเดินหน้าโครงการนี้ต่อ ซึ่งจะได้พิจารณาปล่อยกู้ให้เฉพาะสมาชิก ช.พ.ค.ที่เดือดร้อน อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ไม่จำเป็นต้องรอข้อสรุปการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบที่จะต้อง หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพราะเป็นคนละส่วนกัน

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 8 สิงหาคม 2553

เปิดบริการแล้วสำหรับโครงการเงินกู้ ชพค โครงการ6

สมาชิกสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์เงื่อนไข สินเชื่อ (โครงการ ช.พ.ค.6)

หลักเกณฑ์เงื่อนไข สินเชื่อ(โครงการ ช.พ.ค.6)
หลักเกณฑ์เงื่อนไข สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (โครงการ ช.พ.ค.6) ให้สมาชิกอ่านก่อนคาดว่าจะให้กู้ภายในเดือน ส.ค 53 นี้)

คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ณ วันที่ยื่นกู้
2. กรณีที่ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งที่รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิก
3. ไม่เคยค้างเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. ก่อนยื่นคำขอกู้ 6 เดือน และชำระเงินให้เป็นปัจจุบัน
4. ไม่เคยค้างเงินงวดผ่อนชำระเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ก่อนยื่นคำขอกู้ 3 เดือนแลชำระเงินให้เป็นปัจจุบัน
5. ต้องรักษาสถานภาพ ช.พ.ค.ตลอดอายุสัญญา
6. ไม่กู้เงินโครงการอื่นของ ช.พ.ค. สำหรับผู้ที่กู้เงินโครงการ ช.พ.ค. อยู่ก่อนโครงการนี้ ขอกู้ได้โดยการหักกลบลบหนี้
7. ผู้กู้ที่มีเงินเดือน,บำนาญต้องมีเงินเดือนหรือบำนาญคงเหลือย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน หรือผู้กู้ที่ไม่มีรายได้ประจำต้องมียอดเงินฝากผ่านบัญชีธนาคารคงเหลือย้อน หลัง 6 เดือนต่อกัน

รายละเอียด ดังนี้
เงินกู้ไม่เกิน 600,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 4,000.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 600,001 – 700,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 4,500.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 700,001 – 800,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 800,001 – 900,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 5,500.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 900,001 – 1,000,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 6,000.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001 – 1,100,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 7,000.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 1,100,001 – 1,200,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 8,000.- บาท
8. หน่วยงานต้นสังกัดยินยอมหักเงินนำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร หากสังกัดสถานศึกษาเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานดังกล่าว ต้องยินยอมหักเงินและนำส่งหน่วยงานของสำนักงาน สกสค. ที่รับชำระเงิน
9. ผ่านการรับรองสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วัตถุประสงค์ การกู้เงิน
1. เพื่อการศึกษา
2. เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล
3. เพื่อชำระหนี้สิน
4. อื่น ๆ ตามความต้องการของผู้กู้

จำนวยเงินให้กู้
ราย ละไม่เกิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทล้วน) ยกเว้นผู้กู้อายุเกิน 65 ปี (นับถึงวันยื่นแบบคำขอกู้) ให้กู้ได้ไม่เกิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ MLR – 0.50 ต่อไป
2. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวก 2 ต่อปี

ระยะเวลาการให้กู้
ระยะ เวลาการกู้ 10 ปี เมื่อสัญญากู้ครบกำหนด หากธนาคารยังได้รับชำระหนี้ไม่ครบจะทำการทบทวนใหม่ทุก 1 ปี หากผู้กู้มีประวัติติดต่อดีและไม่มีการบอกเลิกสัญญา หรือหากธนาคารพิจารณาให้สัญญามีผลบังคับใช้ต่อ ให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อเนื่องปีต่อปี โดยไม่ต้องทำบันทึกต่ออายุสัญญากู้

หลักประกันเงินกู้
1. หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว และ
2. หลักประกัน ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.1 บุคคลค้ำประกัน
2.1.1 กู้ไม่เกิน 600,000.- บาท กรณีทำประกันสินเชื่อ ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน กรณีทำประกันสินเชื่อ ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน
2.1.2 กู้ตั้งแต่ 600,000.- บาท กรณีทำประกันสินเชื่อ ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน กรณีทำประกันสินเชื่อ ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 คน
2.1.3 คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
(1) ผู้ค้ำประกันต้องมิใช่คู่สมรสของผู้กู้
(2) ผู้ค้ำประกันต้องมีความสามารถในการทำนิติกรรม มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
(3) ผู้ค้ำประกันต้องยินยอมให้หักเงินเดือน,เงินบำนาญ หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร
(4) หน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยจ่ายเงินเดือน,เงินบำนาญของผู้ค้ำประกัน ต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกับผู้กู้
(5) หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญ ต้องแสดงความยินยอมให้หักเงินในหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินบำนาญ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
(6) ผู้ค้ำประกัน 1 คน ค้ำประกันโครงการนี้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา
(7) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000.- บาท ทั้งนี้ ไม่รวมพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำต้องมีอายุทำงานคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 ปี
(8) กรณีเป็นครูโรงเรียนเอกชนในระบบ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนต้องมีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปี และมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000.- บาท

คำว่า ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน และหมายรวมถึงผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการของโรงเรียนเอกชนในระบบด้วย

คำว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเยนการสอน และส่งเสริมการเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเอกชนและให้หมายรวมถึงเจ้าของ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารของวิทยาลัยเอกชนด้วย

คำว่า รายได้ หมายถึง เงินเดือนและรายได้อื่น เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นต้น
(9) กรณีที่เป็นข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุด้านการศึกษา ต้องมีเงินบำนาญและเงินรายไดอื่นที่ทางราชการจ่ายให้ ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,000.- บาท
2.1.4 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ค้ำประกัน
ผู้กู้เป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติด้านการศึกษาครูโรงเรียนเอกชนในระบบ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้ค้ำประกันต้องเป็น
– เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
– ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุด้านการศึกษา หรือ
– ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ หรือ
– อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน

เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา – เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
– ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุด้านการศึกษา หรือ
– พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ
– เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับผู้กู้ เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสังกัดของกระทรวง วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ – เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
– ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุด้านการศึกษา หรือ
– พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ
– เจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานทางการศึกษา

อื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น – เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
– ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุด้านการศึกษา หรือ
– พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทั้ง นี้ กรณีผู้กู้ต้องการให้หักเงินงวดรายเดือนจากบุคคลอื่นชำระหนี้ให้ธนาคารบุคคล นั้นต้องให้ความยินยอม และมีความสัมพันธ์กับผู้กู้ ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ เท่านั้น

2.2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องเป็นของผู้กู้ คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.2.1 ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินผากคงเหลือในสมุดฝากเงิน และไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณามูลค่าสลากอออมสินพิเศษเมื่อถอนคืนก่อนครบอายุ หรือ
2.2.2 ไม่เกินร้อยละ 95 ขอราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือ
2.2.3 ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่า หรือ
2.2.4 ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินห้องชุด

โดย เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมีความเจริญ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก และต้องทำประกันอัคคีภัยตามวิธีที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ตาม 2.2.2 – 2.2.4 เป็นของบุคคลอื่น ต้องมีความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สกสค. จังหวัดที่ท่านสังกัด

คำถามที่พบบ่อย
คำถาม คำตอบ
– กู้เงิน ช.พ.ค. โครงการอื่นแล้วกู้เพิ่มได้หรือไม่ ?
1. ผู้ที่กู้เงินโครงการ ช.พ.ค. อยู่ก่อนโครงการนี้ ขอกู้ได้โดยการหักกลบ
ลบหนี้ ทุกโครงการ รวมหนี้เงินกู้ ชพค. กับธนาคารกรุงไทย(เหลือเงินกู้
ชพค.เพียงสัญญาเดียว)
เงื่อนไขการทำประกัน, ทำประกันอย่างไร, ทำประกัน
ได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้าง
1. ผู้กู้โครงการ 5 จะทำประกันเต็มวงเงินกู้ใหม่ หรือ ทำประกันใน
วงเงินที่เกินวงเงินกู้เดิมก็ได้ เช่น เดิมกู้ไว้ 6 แสน บาท และทำประกันไว้
ถ้ากู้โครงการนี้ 1.2 ล้าน จะทำประกันในวงเงินเต็ม 1.2 ล้าน หรือ ทำ
ประกันในวงเงินที่เพิ่มเติมอีก 6 แสนบาท ก็ได้
2. เมื่อผู้กู้ถึงแก่กรรม สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการปิด
บัญชีเงินกู้ โดยหักจากเงินประกัน (เงินสงเคราะห์ครอบครัวยังรับเท่า
เดิม)
– ถ้าไม่ทำประกันได้หรือไม่

1. ถ้าไม่ทำประกันจะต้องหาผู้ค้ำกันเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด และ เมื่อ
ผู้กู้ถึงแก่กรรม จะต้องหักเงินสงเคราะห์ชำระเงินกู้ก่อน ซึ่งอาจไม่พอ
ชำระหนี้ (ธนาคารจะดำเนินการติดตามเอาจากเงินได้อื่นหรือจาก
ทรัพย์สินของผู้กู้และผู้ค้ำประกันเพื่อชำระหนี้จนครบ)
– หลังจาก 9 ปี ถ้าไม่ตาย จะทำยังไง

1. เมื่อครบ 9 ปี กรณีสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี ก็ต่อสัญญาเงินกู้และให้ทำ
ประกันต่อไปอีก กรณีอายุเกิน 65 ปี อาจต่อครั้งละ 1 ปี หรือ ถ้าภายใน 9
ปี เงินสงเคราะห์ครอบครัวอาจเพิ่มขึ้น (ปัจจุบัน 8 แสน) เพียงพอชำระ
วงเงินกู้ ก็อาจไม่ต้องทำประกัน หรือ อาจมีวิธีดำเนินการอื่นได้อีก
– ทายาท หมายถึง ลูกใช่หรือไม่

1. ทายาท หมายถึง ผู้ที่สมาชิกระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ครอบครัวจะระบุคนเดียว หรือ หลายคน ก็ได้ (ทายาทที่ระบุสำหรับ
สมาชิกที่ขอกู้เงิน จะต้องไปเซ็นต์ยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน
สกสค. จังหวัด และจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น)
– ผู้กู้ ผู้ค้ำ และ ทายาท จะต้องไปที่สำนักงาน แล้วต้อง
ต้องไปเซ็นต์ที่ธนาคารออมสินอีกหรือไม่

1. ผู้กู้ และ ทายาท ไปพร้อมกันที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ในวันที่ยื่น
แบบคำขอกู้ และผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ต้องไปเซ็นต์ที่ธนาคารออมสิน ในวัน
ทำสัญญากู้เงินอีกครั้ง (ส่วนทายาทไม่ต้องไปที่ธนาคารออมสิน)
– ผู้ค้ำเป็นข้าราชการอยู่ต่างจังหวัดได้หรือไม่

1. ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข และต้องปฏิบัติงาน
อยู่ภายในจังหวัดเดียวกัน
– ตรวจสอบเครดิตบูโรภายใน คืออะไ

1. ผู้กู้ – ผู้ค้ำ จะต้องไม่ค้างชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. , ค่า
สงเคราะห์รายศพ, เงินกู้อื่น ๆ ของธนาคารออมสิน หากตรวจสอบว่ามี
การค้างชำระ จะต้องดำเนินการชำระหนี้สินที่ค้าง และ ชำระเงินให้เป็น
ปกติ อย่างน้อย 3 เดือน
– ทำไมเอกสารเยอะ/เงื่อนไขเยอะจัง

1. เอกสารจำนวน 2 ชุด/ผู้กู้ 1 คน ถ้าค้ำประกันผู้อื่นด้วย ก็ต้องเตรียม
เอกสารสำหรับการค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด/คน หลักเกณฑ์เงื่อนไข
เป็นไปตามที่ธนาคารออมสินได้ทำข้อตกลงไว้กับ ช.พ.ค.
– โครงการ ฯ ปิดเมื่อไหร่

1. ยังไม่มีกำหนดปิดโครงการ ฯ (คาดว่าจะเปิดดำเนินการจนกว่าจะมี
คำสั่งให้ปิดโครงการ ฯ)
– การอนุมัติเงินต้องรอนานหรือไม่, ต้องรอนานแค่ไหน

1. สำนักงาน สกสค. จังหวัด ส่งเอกสารถึงธนาคารภายใน 1 สัปดาห์
2. การอนุมัติเงินกู้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน

คิดว่าคุณครูทุกท่านคงมีความสุข  มากขึ้นนะคะ กับโครงการนี้   :)

About these ads

About kobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on สิงหาคม 27, 2010, in ข่าวสารวงการครู, เงินกู้โครงการ ช.พ.ค.6 and tagged . Bookmark the permalink. 136 ความเห็น.

 1. จำเป็นมั้ยคะว่าผู้ค้ำประกัน จะต้องเป็นสมาชิก ชพค เท่านั้น เนื่องจากผู้กู้ตำแหน่งพนักงานราชการค่ะ ผู้คำประกันต้องเป็นข้าราชการ แต่จำกัดมั้ยว่าแค่สมากชิก ชพค ด้วยกันเท่านนั้น

 2. กู้โครงการ6 ต้องการคืนเงินต้นสักครึ่ึงหนึ่งต้องทำอย่างไร

 3. กู้โครงการ6 ต้องการคืนเงินต้นสักครึ่่งหนึ่ง ต้องทำอย่างไรคะ

 4. ส่ง เงินช.พ.ค. มาหลายปีแล้ว แต่ตอนนี้ทำงานบริษัทมีสิทธิ์กู้เงินหรือเปล่าค่ะ

 5. เขียนสิทธิทายาทไว้ ๔ คน(สามี ๑ และ ลูก ๓) เวลากู้เงินทายาทต้องไปเซนต์ทุกคนหรือเปล่า หรือเลือกคนใดคนหนึ่งไปเซนต์ก็ได้

 6. ตรวจเครดิตบูโรด้วยหรือเปล่าค่ะ

 7. อยากรบกวนถามหน่อยค่ะ ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยหรือเปล่าค่ะ

 8. ยื้นกู้ไปแล้วครับ หลายเดือนแล้วยังไม่อนุมัติเลย ทำยังไงดีครับ

  • ติดต่อที่ สกสค จังหวัดก่อนค่ะ ว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ หนังสือไปถึงธนาคารออมสินหรือยัง ถ้าไปออมสินแล้ว ก็คงไม่นานค่ะ

 9. หาคนค้ำ ช.พ.ค.ให้คุณแม่ (ต่างคนต่างค้ำ) จ.นครราชสีมา ด่วน ค่ะ

  กรุณาติดต่อ 081-123-2946 ตลอด24 นะค่ะ

  รบกวน ทีนะค่ะ

 10. เป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนของรัฐมาเป็นระยะ 3 ปี แล้ว และเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และได้จ่ายเงินค่าสมาชิกมาโดยตลอด ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะกู้ ช.พ.ค. โครงการ 6 แต่ไม่สามารถกู้ได้เพราะว่าหาผู้ค้ำประกันยากมาก ผู้ค้ำประกันแคบมาก ครูที่มีอยู่ก็จับกลุ่มกันหมดแล้ว ทำให้เราผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถจะกู้ได้ ทั้งที่เราก็เป็นสมาชิกเหมือนกันและก็จ่ายเงินเหมือนกัน..ผู้บริหารที่รับผิดชอบหน้าจะให้ความเมตตากับเราบ้าง ที่เราสมัครเป็นสมาชิกก็เพราะว่าเราจะได้ใช้สิทธิเท่ากับสมาชิกคนอื่นๆ บ้าง.. เราก็จ่ายค่าสมาชิกเท่ากับคนอื่น ๆ แต่เราไม่สามารถใช้สิทธิได้….น่าจะให้สมาชิก ช.พ.ค. สามารถค้ำกันเองได้ น่าสงสารลูกจ้างชั่วคราวเหลือเกิน กรุณาให้ความเป็นธรรมด้วย อยากมีสิทธิเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างจะได้ไหมค่ะ

 11. ค่ะอยากถามว่าหากติดบูโรของอันอื่นและเปนหนี้ของออมสินด้วยจะยื่นกู้ได้ไมค่ะเครียดมากตอนนี้ ไม่มีทางออกเลยค่ะ

  • ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของสกสค.จังหวัดด้วยค่ะ ธนาคารออมสิน ด้วย โดยทั่วไปต้องลองคุยดู ถึงความจำเป็นเพราะโครงการนี้ต้องการช่วยเหลือคนที่ลำบากอยู่แล้ว

 12. ครูผู้รอความหวัง

  คนที่่่กู้เงิน ชพค.ไปแล้วไม่กี่เดือนดอกเบี้ยขึ้นสูงมากตาม ค่า MRL ต่อปี ถ้าแต่ละปีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างนี้เวลาทำสัญญา ก็ไม่มีผลสิคะ อย่างเมื่อต้นปี ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้จ่ายเท่านั้นเท่านี้ แต่เวลาจ่ายกลับเพิ่มดอกเบี้ยมากกว่าเดิมซะงั้น ดอกขึ้นแบบไม่ได้บอกล่วงหน้า โดยที่เราได้แต่ก้มหน้าจ่ายดอกที่มากกว่าเดิม แต่ไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเพิ่มหรือจะลดเมื่อไหร่ไม่มีข้อมูลชัดเจน ธนาคารก็โบ้ยให้สกสค.เป็นคนออกมาตราการดอกเบี้ย โบ้ยกันไปโ่บ้ยกันมาไม่รับผิดชอบ อยากให้รัฐบาลใหม่ช่วยเหลือในเรื่องดอกเบี้ย ชพค.ด้วยไม่ไหวแล้ว ดอกเบี้ยขึ้นมากกว่ารัฐบาลเก่าซะอีก

 13. ครูผู้รอความหวัง

  ช่วยด้วยดอกเบี้ย ชพค. โหดเหลือเกินเงินเดือนแทบหมดตูดเลย ดอกเบี้ยขึ้นแบบน่ากลัวคนที่กู้ 1200000 ทีแรกแจ้งว่า ผ่อนเดือนละ 6400 บาท 30 ปี แต่ดูตอนนี้สิ เพิ่มเป็น 7500 บาท 30 ปี ต้นยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มดอก ดอกโหดมาก ๆ เลย รัฐบาลช่วยหน่อยได้ไหม เห็นใจครูจน ๆ หน่อยเถอะ

 14. ฟังแล้วสับสน
  ขอรบกวนถามดังนี้
  1.ระเบียบใหม่ 6 เดือนกู้ได้เลยไหม
  2.ผมสมัคร พฤษภาถึงปีใหม่ครบ 6 เดือนพอดี กู้ได้ยัง
  3.ปัจจุบันระเบียบใหม่กู้ได้ 1800000 จริงไหมครับ
  ขอบคุณครับ

  • รบกวนจริง ๆ โทรถามชพค โดยตรงก็ไม่รู้เรื่อง ดุดุ
   ปวดใจ เกิดเป็นครูไทย มีปัญหา ก้ไร้ที่ปรึกาา ว้าเว่ นะ ระเบียบก็ไม่ชัด หาคนคำ้ก้ยาก

  • 1. โดยทั่วไปไม่น่ามีปัญหาค่ะ ครบ 6 เดือนกู้ได้
   2. โครงการ 7 สูงสุด 3,000,000 ค่ะ ตามคุณสมบัติผู้กู้ (เงินเดือน)

 15. ครูที่เดือดร้อน

  อยากทราบว่าถ้าเป็นหนี้ สินเชื่อ อย่างอื่นของธนาคารออมสินอยู่ จะกู้ได้มั้ยค่ะ และต้องยินยอมให้หักหนี้คืนก่อนใช่ มั้ยค่ะ

 16. เป็นสมาชิก ชพค.มา 1 ปีกับ 6 เดือน ของโรงเรียนเอกชน ถ้าจะขอกู้ชพค.โครงการ 7 เปิดเมื่อไหร่ค่ะ

 17. ครูภาคกลาง

  อยากทราบว่าข้าราชการครูที่อายุเกิน 35 ยังสมัครสมาชิกได้อยู่หรือเปล่าคะและถ้าได้ต้องรอนานไหมคะจึงจะยื่นกู้ได้ ต้องยื่นกู้ที่ไหน เอกสารอะไรบ้าง มีคนบอกว่า ดอกถูกมาก แล้งเงินต้นต้องส่งเป็นกี่% ของวงเงินกู้คะ และต้องส่งกี่งวดคะ เพื่อนครูบางคนบอกว่าสมมติว่ากู้หนึ่งล้านสองแสน แล้วต้องเสียค่าประกันชีวิต ประมาณสามหมื่น แล้วเราก็ส่งเงินต้นกับดอกไปเรื่อย ๆ ทุกเดือนแล้ววันหนึ่งเราเสียชีวิตส่วนหนี้ที่เหลือบริษัทประกันจะรับผิดชอบหนี้สินแทนเราทั้งหมดโยไม่ไปหักจากทายาทของเรา จริงหรือคะ อย่างนี้บริษัทประกันจะคุ้มหรือคะ เพราะได้เงินประกันระดับหมื่นแต่ต้องใช้หนี้ให้ระดับล้านต่อราย (อาจมีบางคนที่กู้ได้มากแล้วเสียชีวิตลงก่อนเวลาที่ควรจะเสียน่ะค่ะ)หรือว่าที่ดิฉันได้ยินมาไม่จริง ขอความกระจ่างด้วยค่ะ

  • สมัครได้ค่ะ
   โดยทั่วไป 6 เดือนค่ะ
   ประกันภัยครั้งแรก คุ้มครอง 9 ปีค่ะ
   สำหรับเงินที่ต้องส่งต่องวดนั้นประมาณ 6400 บาท ถ้ากู้ล้านสองค่ะ
   รายละเอียดจำนวนงวด จะทราบตอนที่ทำสัญญานะคะ สอบถามธนาคารออมสินได้ค่ะ

 18. ไม่ได้เป็นครู

  จะกู้เงินชพคกู้ได้ตอนไหนคับ

 19. อยากทราบว่าโครงการ 7 จะเปิดให้กู้เมื่อไหร่ค่ะแลัวงเงินสุงสุดเท่าไหร่ค่ะ ขอรบกวนตอบกลับด้วค่ะ

 20. อยากทราบว่าโครงการที่7 จะเปิดให้กู้เมื่อไหร่ค่ะ..

 21. เป็นธุรการที่โรงเรียนจ้าง เงินเดือน 6,300 บาท ถ้าสมัคร สมาชิกแล้ว 1 ปี มีสิทธิกู้เงิน หรือไม่ค่ะ ขอบคุณคะ

 22. กรณีกู้ไม่เกิน600,000 เงินคงเหลือ 4 พันต้องมีระยะเวลามั้ยว่ากี่เดือน

 23. นางสายพิน ไชยโยธา

  เป็นพนักงานราชการค้ำประกัน ชพค.6ได้มั้ยค่ะ

 24. ปนิดา สิงห์สกุล

  อยากทราบว่าอยู่ในกระทรวงมหาดไทยสามารถกู้ได้ไหม พนักงาน/ลูกจ้างสัญญา 4ปี

 25. คนค้ำประกันเป็นข้าราชการครู แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก ชพค. จะค้ำได้มั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

 26. 1. อยากทราบว่าถ้าคนค้ำประกันเป็นราชการครูทั้ง 2 คน แต่ว่าเงินเดือนไม่ถึง 10,000.- จะค้ำประกันได้ไหม
  2. การจ่ายเงิน ชพค กำลังสงสัยว่า จ่าย 10 ปีนี่คือเฉพาะดอกหรือเปล่าครับ แล้วเงินต้นล่ะ ? เห็นบางคนบอกกู้แล้วต้องจ่ายตลอดชีวิต หลังจาก 10 ปี ก็ทำสัญญาใหม่ อีกคนก็บอกว่าจ่ายแค่ 10 ปี แล้วการกู้ก็จบกัน ต่อไปก็จ่ายแค่หักรายเดือนตามศพที่เสีย ตกลงการชำระเงินกู้เป็นอย่างไรครับ รบกวนผู้รู้ช่วยอธิบายทีครับ ตอนนี้กำลังจะยื่นกู้แล้วได้ยินมาเลยลังเลถ้าตลอดชีวิตไม่ไหว แต่ถ้าจ่ายแค่ 10 ปี คงยื่นแน่นอน รบกวนทีครับ

 27. คุณอาเป็นครูเกษียณ มีสิทธิ์กู้ได้ 600000 ทางสำนักงานเชิญให้กรอกแบบฟอร์มกู้ได้เลยเพราะมีคุณสมบัตรพร้อมทุกอย่าง ติดที่หาคนค้ำประกันไม่ได้ ต้องการหาคนค้ำประกันที่เป็นข้าราชการครูใน กทม. ค่าตอบแทน 20000 (สองหมื่นบาท) ไม่มีความเสี่ยงค่ะ มีกำลังส่งแต่หาคนค้ำยากมากค่ะ ขอรบกวนผู้มีใจกรุณาที่มีหลักเกณฑ์ตามนี้ติดต่อกลับด่วนค่ะ 084556-3317

 28. อยากทราบว่าถ้าเสียชีวิตเงินสงเราะห์จะได้ครบไหมไม่ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไรหลังจากกู้แล้ว

 29. ในกรณีที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวส่งเอกสารแล้ว คนค้ำเป็นพนักงานราชการและเขายินดีให้หักเงินได้ธนาคารจะอนุมัติรึเปล่าคะ

 30. เรื่องบูโรความจริงเกิดจากกการที่เราไปค้ำประกันให้เขาทางธนาคารน่าจะอนุโลมบ้างเพราะเราไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้แต่เขาไม่จ่ายเราเลยต้องรับผิดชอบแบบนี้เราผิดด้วยหรือถึงไม่มีสิทธิ์กู้กับเขาบ้างอยากให้ทางธนาคารเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยเพราะเป็นการช่วยครูที่ลำบากขอบคุณคะ

 31. ผมลาออกจากครูมาทำงานบริษัทครับผมไม่มีคนค้ำประกันที่เป็นราชการมีเพื่อนที่เป็นพนักงานราชการและครูเอกชนที่ยินดีค้ำให้ผมให้เขาค้ำให้ได้ไหมครับเพราะข้าราชการเขามีกลุ่มเพื่อนของเขาเขาไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเลยครับครูเชียงใหม่

 32. ผมเป็นสมาชิกครบ 1 ปี ลาออกจากครูจ้างมาเป็นข้าราชการ กทม. ตอนนี้ยินยอมให้หักเงินที่มีบัญชีธนาคารที่ จ.นครศรีฯไม่ทราบว่าถ้ายื่นเรื่อง ต้องยื่นที่ไหน และผู้ค้ำสามารถให้ข้าราชการสังกัดอื่นมาค้ำได้หรือไม่

 33. พนักงานราชการ

  พนักงานราชการ มีสิทธิ์กู้ได้ มีนานี้ เป็นสมาชิก ครบหกเดือน มีสิทธิ์ยื่นกู้ได้หรือเปล่าครับ

 34. มีคนรู้จักทำงานที่ออมสินเขาบอกว่าโครงการ 7 จะเริ่มประมาณมีนา เมษา รอหน่อยแล้วกันคะแต่เวลายื่นกู้ก็ต้องรออีกเพราะสมาชิกที่ต้องการกู้ก็มีมาก แต่ในกรณีนี้ลูกจ้างน่าสงสารที่สุดเพราะหาคนค้ำยากเพราะลูกจ้างไม่สามารถค้ำคืนให้เขาได้ และครูส่วนมากก็จับคู้กันค้ำแต่ลูกจ้าก็สามารถค้ำได้แต่ต้องมีเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

 35. ลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนของรัฐ

  ขอความเมตตา….
  ข้าพเจ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนของรัฐมาเป็นระยะ5-6 ปี แล้ว และเป็นสมาชิก ช.พ.ค. มาเป็นปีแล้วและได้จ่ายเงินค่าสมาชิกมาโดยตลอด ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะกู้ ช.พ.ค. โครงการ 6 แต่ไม่สามารถกู้ได้เพราะว่าหาผู้ค้ำประกันยากมาก ผู้ค้ำประกันแคบมาก ครูที่มีอยู่ก็จับกลุ่มกันหมดแล้ว ทำให้เราผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถจะกู้ได้ ทั้งที่เราก็เป็นสมาชิกเหมือนกันและก็จ่ายเงินเหมือนกัน..ผู้บริหารที่รับผิดชอบหน้าจะให้ความเมตตากับเราบ้าง ที่เราสมัครเป็นสมาชิกก็เพราะว่าเราจะได้ใช้สิทธิเท่ากับสมาชิกคนอื่นๆ บ้าง.. เราก็จ่ายค่าสมาชิกเท่ากับคนอื่นๆ แต่เราไม่สามารถใช้สิทธิได้….
  ช่วยให้ความเมตตาแก่ข้าพเจ้าด้วย….

 36. เป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนแล้วต้องการกู้โครงการ 6 แต่หาคนค้ำไม่ได้อยากทราบว่าคนค้ำประกันเป็นพนักงานราชการได้ไหมค่ะ ขอความกรุณตอบด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

 37. อยากให้ ชพค. ระบุคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ำให้ชัดเจน และถ้ามีการเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรในการกู้ก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบด้วย ขณะนี้เหมือน ชพค.ไม่มีหลักเกณฑ์ ไม่ม่มาตรฐานที่แน่นอน บางคนกู้ได้ บางคนกู้ไม่ได้ทั้งๆที่คุณสมบัติผู้กู้และผู้ค้ำก็เหมือนกัน อยากทราบว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ อารมณ์หรือว่าดูหน้าตา

  • ต้องดูจากคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ ที่สำคัญเครดิตทางด้านการเงินด้วย ลองเข้าไปอ่านเกณฑ์ในการกู้ให้ละเอียดอีกครั้งนะคะ

 38. มีแนวทางไหนที่จะยกเลิกการเป็นผู้ค้ำประกันได้ เนื่องจากตอนนี้ได้ค้ำประกันผู้กู้ไปแล้ว และผู้ก็ได้ลาออกจากที่ทำงานไปแล้ว(ทำงานหน่วยงานเดียวกัน, ไม่ได้บอกผู้คำประกันเลยว่าจะลาออก) เงินก็ผู้กู้พึ่งรับไปสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ค้ำเกรงเกิดปัญหาในอนาคต ควรดำเนินการอย่างไรดี

 39. พนักงานราชการกับพนักงานราชการค้้ำกันได้หรือไม่

 40. เป็นครูอัตราจ้างกู้ได้หรือเปล่าค่ะ เป็นสมาชิกมา 3 ปีกว่าแล้วค่ะเงินเดือนหักประกันสังคมแล้วหรือ 7553 บาทค่ะ

 41. ถ้างานราชการด้วยกันค้ำกันได้ไหมค่ะเพราะมีเงินเดือนมากกว่า10,000 บาท จะค้ำประกันกันได้ไหม

 42. ตอนนี้เงินกู้ชพค.โครงการ 6 ได้ขยายระยะเวลา – ก.พ. ผมอยากหาผู้ที่จะคำประกันที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีค่าตอบแทนให้ 50,000 บาท โปรดติดต่อ อ.ธีระชัย ตะวงษ์ 08-3285-1641 อีเมลล์ t_k.tawong@msn.com ด่วน!!!!!!!!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 284 other followers

%d bloggers like this: