ประกาศผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ กลาง ใต้ ออก ครั้งที่ 62

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62

ชมผลการแข่งขันคลิกที่นี่ค่ะ

กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔

– กำหนดการแข่งขันสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
– กำหนดการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– กำหนดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
– กำหนดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
– กำหนดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
– กำหนดการแข่งขันภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
– กำหนดการแข่งขันการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
– กำหนดการแข่งขันภาษาจีน + ญี่ปุ่น
– กำหนดการจัด Symposium
– กำหนดการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก แก้ไขใหม่
– กำหนดการแข่งขัน(การงานอาชีพ)
– กำหนดการแข่งขันนาฏศิลป์
– กำหนดการแข่งขันขับร้องเพลงดนตรีไทย ดนตรีลูกทุ่ง
– กำหนดการแข่งขันภาษาไทย
– กำหนดการแข่งขันคณิตศาสตร์
– กำหนดการแข่งขันปฐมวัย
– กำหนดการแข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขล่าสุด

สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60

ภาคเหนือ

– ระดับประถมศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษา
ภาคใต
– ระดับประถมศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษา
– สรุปเหรียญการศึกษาปกต
– สรุปเหรียญการศึกษาพิเศษ
ภาคกลาง
– รายชื่อ (17ม.ค.54)
ภาคอีสาน
– รายชื่อ (แก้ไขล่าสุด 15.00 น.)

หมายเหตุ ผู้ได้รับการตัดสินรางวัลเหรียญทอง
อันดับที่ 1-3 เท่านั้น ที่จะมาแข่งในระดับชาติ

กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ะหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔

– กำหนดการแข่งขันสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
– กำหนดการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– กำหนดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
– กำหนดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
– กำหนดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
– กำหนดการแข่งขันภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
– กำหนดการแข่งขันการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
– กำหนดการแข่งขันภาษาจีน + ญี่ปุ่น
– กำหนดการจัด Symposium
– กำหนดการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก แก้ไขใหม่

– กำหนดการแข่งขัน(การงานอาชีพ)
– กำหนดการแข่งขันนาฏศิลป์
– กำหนดการแข่งขันขับร้องเพลงดนตรีไทย ดนตรีลูกทุ่ง
– กำหนดการแข่งขันภาษาไทย
– กำหนดการแข่งขันคณิตศาสตร์
– กำหนดการแข่งขันปฐมวัย
– กำหนดการแข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขล่าสุด

http://sportact.obec.go.th/

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน ภาคอีสาน  จ.อุดรธานี ตรวจสอบข้อมูล คลิก

งานศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ จังหวัดตรัง

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 2
3 4
5 6
7 8
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52
53 54
55 56
57 58
59
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๑-๓
38
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๔-๖
39
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓
40
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖
41
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๑-๓
42
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๔-๖
43
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓
44
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาี
1 2
3 4
5
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 2
3 4
5 6

ผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1

คัดลายมือและอ่านออกเสียง ระดับชั้น ม.๑-๓

2

ทักษะทางภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๓

3

ทักษะทางภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-๖

4

โต้วาที ระดับชั้น ม.๑-๓

5

โต้วาที ระดับชั้น ม.๔-๖

6

หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓

7

หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-๖

8

ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.๑-๓

9

ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.๔-๖

10

อ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑-๓

11

อ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔-๖

12

แต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.๑-๓

13

แต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.๔-๖

14

เขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.๑-๓

15

เขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.๔-๖

16

กล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๔-๖

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๑-๓

2

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๔-๖

3

กิจกรรม Spelling Beeระดับชั้น ม.๑-๓

4

กิจกรรม Spelling Beeระดับชั้น ม.๔-๖

5

การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๑-๓

6

การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๔-๖

7

Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๑-๓

8

Multi Skills Competitionระดับชั้น ม.๔-๖

9

Crossword ระดับชั้น ม.๑-๓

10

Crossword ระดับชั้น ม.๔-๖

11

ละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.๑-๓

12

ละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.๔-๖

13

การพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.๑-๓

14

การพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.๔-๖

15

การอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑-๓

16

การอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-๖

17

การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๑-๓

18

การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-๖

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

2

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖

3

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

4

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖

5

ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-๓

6

ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๔-๖

7

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑-๓

8

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๔-๖

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

2

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖

3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓

4

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖

5

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-๓

6

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖

7

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑-๓

8

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖

9

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

10

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1

เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓

2

เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖

3

โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓

4

โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖

5

ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๑-๖

6

ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๖

7

ละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

8

เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓

9

เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖

10

มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-๓

11

มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-๖

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

1

การแข่งขันรวม ?ศิลป์สร้างสรรค์? ระดับชั้น ม.๑-๓

2

การแข่งขันรวม ?ศิลป์สร้างสรรค์? ระดับชั้น ม.๔-๖

3

วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-๓

4

วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๔-๖

5

เขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๑-๓

6

เขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๔-๖

7

เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดันชั้น ม.๑-๓

8

เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๔-๖

9

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-๓

10

วาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๑-๓

11

วาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๔-๖

12

ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๑-๓

13

ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๔-๖

14

เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๑-๓

15

เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔-๖

16

เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑-๓

17

เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔-๖

18

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-๓

19

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๔-๖

20

เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.๑-๓

21

เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.๔-๖

22

เดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.๑-๓

23

เดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.๔-๖

24

เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๑-๓

25

เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๔-๖

26

เดี่ยวขิม ระดับชั้น ม.๑-๓

27

เดี่ยวขิม ระดับชั้น ม.๔-๖

28

เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๑-๓

29

เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๔-๖

30

วงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๖

31

ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๑-๓

32

ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๔-๖

33

วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.๑-๖

34

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.๑-๖

35

วงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑-๖

36

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.๑-๓

37

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.๑-๓

38

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.๔-๖

39

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.๔-๖

40

ขับร้องเพลงไทยสากล-สากล ชาย ระดับชั้น ม.๑-๓

41

ขับร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง ระดับชั้น ม.๑-๓

42

ขับร้องเพลงไทยสากล-สากล ชาย ระดับชั้น ม.๔-๖

43

ขับร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง ระดับชั้น ม.๔-๖

44

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ม.๑-๓

45

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.๑-๓

46

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ม.๔-๖

47

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.๔-๖

48

การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๑-๓

49

การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๔-๖

50

รำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑-๓

51

รำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-๖

52

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๑-๓

53

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๔-๖

54

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-๓

55

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-๖

56

การแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖

57

ละครโรงเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๖

58

การแสดงมายากล ระดับชั้น ม.๑-๖

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓

2

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔-๖

3

การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓

4

การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔-๖

5

จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑-๓

6

จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๔-๖

7

การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.๑-๓

8

การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.๔-๖

9

พานของหมั้น ระดับชั้น ม.๑-๓

10

ที่คลุมไตร ระดับชั้น ม.๔-๖

11

การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-๓

12

การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔-๖

13

การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑-๓

14

การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๔-๖

15

การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.๑-๓

16

การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.๔-๖

17

การแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๑-๓

18

การแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔-๖

19

การทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ระดับชั้น ม.๑-๓

20

การทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ระดับชั้น ม.๔-๖

21

การทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑-๓

22

การทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ระดับชั้น ม.๔-๖

23

การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑-๓

24

การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.๔-๖

25

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.๑-๖

26

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

27

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

28

การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.๑-๓

29

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑-๖

30

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓

31

การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.๑-๖

32

การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

33

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

34

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม.๔-๖

35

เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

36

ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

37

หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๑-๓

38

หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๔-๖

39

หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓

40

หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖

41

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๑-๓

42

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๔-๖

43

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓

44

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

1

แอโรบิก ระดับชั้น ม.๑-๓

2

โครงงานสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑-๓

3

โครงงานสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔-๖

4

ตอบปัญหาด้านสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑-๓

5

ตอบปัญหาด้านสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔-๖

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-๓

2

การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-๖

3

กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๓

4

กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๔-๖

5

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.๑-๓

6

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.๔-๖

สรุปผลการแข่งขัน การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 131 สถานที่แข่งขัน อาคาร 1 ฝั่ง ม.ปลาย ห้อง 145 – 146 ร.ร.เทศบาล 6 ฯ

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ เหรียญทอง 80-100 คะแนน : เหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
คะแนน
รางวัลเหรียญ
ลำดับที่
1
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก เขต ๑ 95.67 เหรียญทอง 1
2
วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ เขต ๑ 90.67 เหรียญทอง 2
3
ราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา เขต ๒ 82.00 เหรียญทอง 3
4
บ้านแม่ขะปู เชียงใหม่ เขต ๒ 77.67 เหรียญเงิน 4
5
ท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ เขต ๒ 75.00 เหรียญเงิน 5
6
ดงเจนวิทยาคม พะเยา เขต ๑ 72.00 เหรียญเงิน 6
7
อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ เขต ๑ 72.00 เหรียญเงิน 6
8
ท่าวังผาพิทยาคม น่าน เขต ๒ 69.00 เหรียญทองแดง 8
9
ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เขต ๓ 67.00 เหรียญทองแดง 9
10
หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ เขต ๒ 63.67 เหรียญทองแดง 10
11
บ้านแม่โถ เชียงใหม่ เขต ๕ 63.00 เหรียญทองแดง 11
12
ชุมชนวัดสายดงยาง พิจิตร เขต ๒ 61.00 เหรียญทองแดง 12
13
บ้านป่าแดง เชียงราย เขต ๓ 60.00 เหรียญทองแดง 13
14
วัดบ้านมุง พิษณุโลก เขต ๒ 60.00 เหรียญทองแดง 13
15
ราชประชานุเคราะห์ 23 พิษณุโลก เขต ๓ 60.00 เหรียญทองแดง 13
16
อุดมดรุณี สุโขทัย เขต ๑ 60.00 เหรียญทองแดง 13
17
สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย เขต ๒ 60.00 เหรียญทองแดง 13

สรุปผลการแข่งขัน การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 132 สถานที่แข่งขัน อาคาร 1 ฝั่ง ม.ปลาย ห้อง 145 – 146 ร.ร.เทศบาล 6 ฯ

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ เหรียญทอง 80-100 คะแนน : เหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
คะแนน
รางวัลเหรียญ
ลำดับที่
1
นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ เขต ๒ 89.00 เหรียญทอง 1
2
สามัคคีวิทยาคม เชียงราย เขต ๑ 88.00 เหรียญทอง 2
3
กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร เขต ๑ 87.00 เหรียญทอง 3
4
ปัว น่าน เขต ๒ 86.00 เหรียญทอง 4
5
อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ เขต ๑ 81.00 เหรียญทอง 5
6
ห้องสอนศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต ๑ 80.00 เหรียญทอง 6
7
สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เขต ๑ 80.00 เหรียญทอง 6
8
เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก เขต ๒ 75.00 เหรียญเงิน 8
9
เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย เขต ๒ 74.00 เหรียญเงิน 9
10
วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ เขต ๑ 74.00 เหรียญเงิน 9
11
จุนวิทยาคม พะเยา เขต ๒ 72.00 เหรียญเงิน 11
12
สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย เขต ๒ 72.00 เหรียญเงิน 11
13
บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่ เขต ๔ 71.00 เหรียญเงิน 13
14
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี เขต ๑ 70.00 เหรียญเงิน 14
15
จอมทอง เชียงใหม่ เขต ๖ 66.00 เหรียญทองแดง 15
16
พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เขต ๑ 65.00 เหรียญทองแดง 16
17
ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เขต ๓ 64.00 เหรียญทองแดง 17
18
นครไทย พิษณุโลก เขต ๓ 64.00 เหรียญทองแดง 17
19
หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ เขต ๒ 64.00 เหรียญทองแดง 17
20
ดงเจนวิทยาคม พะเยา เขต ๑ 64.00 เหรียญทองแดง 17
21
ลำปางกัลยาณี ลำปาง เขต ๑ 62.00 เหรียญทองแดง 21
22
ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เขต ๑ 61.00 เหรียญทองแดง 22
23
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เชียงราย เขต ๓ 60.00 เหรียญทองแดง 23
24
เขาทรายทับคล้อพิทยา พิจิตร เขต ๒ 60.00 เหรียญทองแดง 23
25
ท่าด้วงพิทยาคม เพชรบูรณ์ เขต ๓ 60.00 เหรียญทองแดง 23
26
อุดมดรุณี สุโขทัย เขต ๑ 60.00 เหรียญทองแดง 23

สรุปเหรียญการแข่งขัน
ภาษาต่างประเทศ_การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น_ม.1 – 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
24 – 26 ธันวาคม 2553 จังหวัดอุดรธานี

ที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ
1 001794 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 88.670 ทอง
2 003065 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 87.670 ทอง
3 000147 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 87.000 ทอง
4 003440 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 86.330 ทอง
5 000273 โรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 78.670 เงิน
6 000437 โรงเรียนสว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 74.330 เงิน
7 001509 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 74.330 เงิน
8 001847 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 74.330 เงิน
9 000636 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 73.330 เงิน
10 003855 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 73.000 เงิน
11 001025 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 72.330 เงิน
12 002756 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 71.330 เงิน
13 003592 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 70.000 เงิน
14 001923 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 69.670 ทองแดง
15 003316 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 69.670 ทองแดง
16 000608 โรงเรียนบ้านถนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 68.000 ทองแดง
17 000654 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 68.000 ทองแดง
18 004877 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 67.330 ทองแดง
19 003398 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร เขต 1 66.670 ทองแดง
20 001468 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 65.670 ทองแดง
21 002476 โรงเรียนกระแชงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 65.330 ทองแดง
22 001628 โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 63.000 ทองแดง
23 000326 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 63.000 ทองแดง
24 000107 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 62.330 ทองแดง
25 004882 โรงเรียนอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ เขต 1 62.330 ทองแดง
26 005271 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 60.670 ทองแดง
27 002970 โรงเรียนอนุบาลวรวิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 60.000 ทองแดง
28 003102 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 58.670 ชมเชย
29 000101 โรงเรียนกัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 57.330 ชมเชย
30 002174 โรงเรียนบ้านดงถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 55.670 ชมเชย
31 004190 โรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 55.670 ชมเชย
32 000352 โรงเรียนบึงบูรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 55.000 ชมเชย
33 003815 โรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 54.670 ชมเชย
34 004278 โรงเรียนบ้านวังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 54.000 ชมเชย
35 003797 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 53.000 ชมเชย
36 004731 โรงเรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 51.670 ชมเชย
37 002017 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 51.330 ชมเชย
38 003773 โรงเรียนบ้านวังแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 49.000 เข้าร่วม

สรุปเหรียญการแข่งขัน
ภาษาต่างประเทศ_การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น_ม.4 – 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
24 – 26 ธันวาคม 2553 จังหวัดอุดรธานี

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร าขอนแก่น เขต 1 86.330 ทอง
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู เขต 1 83.330 ทอง
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา เขต 1 80.330 ทอง
4 โรงเรียนวิจิตราพิทยา อุบลราชธานี เขต 4 80.000 ทอง
5 โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย เขต 1 79.670 เงิน
6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม เขต 1 77.330 เงิน
7 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ เขต 2 77.000 เงิน
8 โรงเรียนนาดีพิทยาคม หนองคาย เขต 2 76.670 เงิน
9 โรงเรียนเซกา หนองคาย เขต 3 76.670 เงิน
10 โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา เขต 7 76.000 เงิน
11 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร เขต 1 75.670 เงิน
12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย เขต 1 74.000 เงิน
13 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด เขต 3 73.000 เงิน
14 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา อุดรธานี เขต 3 72.330 เงิน
15 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น เขต 3 72.330 เงิน
16 โรงเรียนอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เขต 1 70.670 เงิน
17 โรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช อุบลราชธานี เขต 1 70.330 เงิน
18 โรงเรียนปรางค์กู่ ศรีสะเกษ เขต 3 70.330 เงิน
19 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี เขต 5 69.000 ทองแดง
20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ เขต 2 68.670 ทองแดง
21 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร เขต 1 66.670 ทองแดง
22 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ เขต 3 66.330 ทองแดง
23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น เขต 4 65.000 ทองแดง
24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ เขต 4 64.670 ทองแดง
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม เขต 1 64.000 ทองแดง
26 โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น เขต 5 63.670 ทองแดง
27 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม อุดรธานี เขต 4 62.670 ทองแดง
28 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์ เขต 3 62.330 ทองแดง
29 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ เขต 1 62.000 ทองแดง
30 โรงเรียนสิรินธร สุรินทร์ เขต 1 60.670 ทองแดง
31 โรงเรียนนามนพิทยาคม กาฬสินธุ์ เขต 3 60.000 ทองแดง
32 โรงเรียนบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ เขต 2 59.330 ชมเชย
33 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สุรินทร์ เขต 2 59.330 ชมเชย
34 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เขต 1 56.670 ชมเชย
35 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา เขต 3 48.000 เข้าร่วม

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ จำนวนนักเรียน จำนวนครู คะแนน ระดับรางวัล
1 คณิตศาสตร์ ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 – 6 2 2 85.000 ทอง
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – 3 3 2 89.000 ทอง
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – 6 3 1 77.170 เงิน
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4 – 6 3 2 89.330 ทอง
5 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(ระนาดเอก) ม.4 – 6 1 1 87.500 ทอง
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ม.1 – 3 1 1 82.000 ทอง
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีสู่ขวัญ ม.4 – 6 3 1 89.000 ทอง
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1 – ม.6 2 1 58.800 ชมเชย
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.6 2 2 66.400 ทองแดง
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 – ม.6 2 2 85.000 ทอง
11 คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.6 2 2 95.000 ทอง
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.1 – 3 3 2 82.600 ทอง
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.4 – 6 3 2 0.000
14 คอมพิวเตอร์ ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.6 2 2 70.000 เงิน
15 หุ่นยนต์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1 – 3 3 1 85.000 ทอง
16 หุ่นยนต์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4 – 6 3 1 82.000 ทอง
17 หุ่นยนต์ โครงงานอัตโนมัติ ม.1 – 3 1 1 81.000 ทอง
18 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1 – 3 0 0 86.660 ทอง
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4 – 6 1 1 61.330 ทองแดง
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1 – 3 1 1 87.000
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเห็น) ม.4 – 6 1 1 77.000 none
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.1 – 3 3 1 77.000 เงิน
รวม 45 30

รายการการแข่งขัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
24 – 26 ธันวาคม 2553 จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 – 6 1. นายกษมา  เมืองยศ
2. นายกิตติชีช  เอี่ยมทอง
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
2. นายวันชัย  เกิดกรุง
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – 3 1. เด็กชายปฐวี  จงยิ่งศิริ
2. เด็กชายปริญญา  อังสนันท์
3. เด็กชายสรัช  ลิ่วศิริรัตน์
1. นางประภา  ธีรเสถียรโสภณ
2. นางผ่องพรรณ  วัฒนกูล
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – 6 1. นางสาวกรกมล  จุไรรัตน์พร
2. นายภาคภูมิ  ภาควิวรรธ
3. นายอนวัส  สถิตเดชกุญชร
1. นางสิวภรณ์  รุ่งเรือง
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4 – 6 1. นายชยุตพงษ์กรณ์  ชาญประโคน
2. นางสาวธนาทิพย์  สมิตินทุ
3. นายอุกฤษฎ์  จิตโรภาส
1. นางศิรประภา  บูรณสถิตวงศ์
2. นายสายันต์  ทองตัน
5 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(ระนาดเอก) ม.4 – 6 1. นายสิปกร   พันธุ์เวช 1. นางอมิตา  ขาวสาระ
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ม.1 – 3 1. เด็กชายเทพสมุทร   สมดี 1. นางสาวกฤษณา  สุขถนอม
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีสู่ขวัญ ม.4 – 6 1. นายกิตติศักดิ์  พิทักษ์กรสกุล
2. นายธนาคาร  ลองกลาง
3. นายฤทธิชัย  ไกรพล
1. นางสาวปทุม  ธัญญขันธ์
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1 – ม.6 1. เด็กชายสิททวี  บวรจตุวิช
2. เด็กชายอาทิตย์  เกตุแก้ว
1. นายอลงกต  หาญชนะ
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.6 1. นายพชร  พิมพ์เย็น
2. นายพัฒน์  วีรพงศ์ธงไชย
1. นายนฤพล  จันคำ
2. นายอลงกต  หาญชนะ
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 – ม.6 1. เด็กชายกฤษฎ์  เกรียงเกษม
2. นายศิริวัฒน์  วังหอม
1. นางสาวพัชรา  ชันมะเวส
2. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
11 คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.6 1. เด็กชายธนภัทร์  เศรษฐการุณย์
2. นายโกเศส  ลิ้มพงษา
1. นายนิพนธ์  สมัครค้า
2. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.1 – 3 1. เด็กชายบุญญากร  ศรีศาศวัตกุล
2. เด็กชายปิยะณัฐ  พาหิรา
3. เด็กชายพิเนต  แสงบุญเรืองกุล
1. นางสาวพัชรา  ชันมะเวส
2. นายอลงกต  หาญชนะ
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.4 – 6 1. นายปริชญ์พงศ์  จำปาถิ่น
2. นายรชตะ  ประสมทรัพทย์
3. นายสิทธินนท์  จรูญรัตนา
1. นางสาวพัชรา  ชันมะเวส
2. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
14 คอมพิวเตอร์ ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.6 1. นายพิชญากรณ์  อาจกระโทก
2. นายอรรณพ  ศิลา
1. นายนฤพล  จันคำ
2. นายอลงกต  หาญชนะ
15 หุ่นยนต์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1 – 3 1. เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมทอง
2. เด็กชายกิตติเทพ  แก้วเปี้ย
3. เด็กชายสุวรงค์  วงศ์ศักดา
1. นายนิพนธ์  สมัครค้า
16 หุ่นยนต์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4 – 6 1. นายณัฐพัฒน์  มาลีหวล
2. นายธนโชติ  นาสวาสดิ์
3. นายนนภวิศ  อมะรักษ์
1. นายนิพนธ์  สมัครค้า
17 หุ่นยนต์ โครงงานอัตโนมัติ ม.1 – 3 1. เด็กชายณัฐภัทร  วรรณประพันธ์ 1. นายนิพนธ์  สมัครค้า
18 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1 – 3
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4 – 6 1. นายชนาธิป   สุวรรณานนท์ 1. นางนงนุช   วงศ์สัตสถาพร
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1 – 3 1. เด็กชายศิริญพงษ์   เกิดพุ่ม 1. นางสาวทิพย์วรรณ   สุโธ
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเห็น) ม.4 – 6 1. นายนิรันดร  คมขาว 1. นายธนศักดิ์  พินธุโท
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.1 – 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลขันธ์
2. นายศุภชัย  สิมพา
3. นายอภิชัย  สิงห์ทอง
1. นายธนศักดิ์  พินธุโท

รายงานผลการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
24 – 26 ธันวาคม 2553 จังหวัดอุดรธานี

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัด : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี เลย
ลำดับ เขต เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ระดับชมเชย เข้าร่วม รวมทีมแข่ง คะแนนรวม
1 นครราชสีมา เขต 1 232 44 18 2 3 299 1098
2 นครราชสีมา เขต 2 144 52 25 3 6 230 785
3 นครราชสีมา เขต 3 164 61 18 6 9 258 881
4 นครราชสีมา เขต 4 136 55 26 6 10 233 767
5 นครราชสีมา เขต 5 171 55 21 10 10 267 901
6 นครราชสีมา เขต 6 146 60 28 8 10 252 828
7 นครราชสีมา เขต 7 187 59 27 5 5 283 984
รวม 1180 ทอง 386 เงิน 163 ทองแดง 40 ชมเชย 53 เข้าร่วม รวม 1,822 ทีม
% 64.76 % 21.19 % 8.95 % 2.20 % 2.91 %
* หมายเหตุ คะแนน กำหนดโดย


http://www.cr60.net/report/secondary.php

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on ธันวาคม 26, 2010, in งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553 and tagged . Bookmark the permalink. 11 ความเห็น.

 1. อยากทราบผลการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับม.ต้นหญิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2555

 2. นางสาว ร ลิตา คามะเชียงพิณ

  อยากทราบผลเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม ปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ขอบคุณค่ะ

 3. อยากทราบผลการแข่งขัน science show ม.ต้น ที่แข่งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย วันที่ 16 ค่ะ

 4. อยากดูผลการแข่งขันแอโรบิคของเขต 7 นครราชสีมา

 5. รายงานสรุปเหรียญการแข่งขัน
  ศิลปะ_การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย)_ม.1 – 3

  1 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 88.000 ทอง
  2 โรงเรียนบ้านสวาย 86.670 ทอง
  3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 86.000 ทอง
  4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 85.330 ทอง
  5 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 85.000 ทอง
  6 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 84.670 ทอง
  7 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 84.670 ทอง
  8 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 84.330 ทอง
  9 โรงเรียนบ้านบาก 83.330 ทอง
  10 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 82.000 ทอง
  11 โรงเรียนบ้านสะเดา 82.000 ทอง
  12 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 80.670 ทอง
  13 โรงเรียนบ้านตากอง 80.000 ทอง
  14 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 80.000 ทอง
  15 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 80.000 ทอง
  16 โรงเรียนนาจะหลวย 79.670 เงิน
  17 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 79.660 เงิน
  18 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 79.330 เงิน
  19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 79.000 เงิน
  20 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 78.670 เงิน
  21 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 78.670 เงิน
  22 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 78.330 เงิน
  23 โรงเรียนบ้านขามเรียน 78.330 เงิน
  24 โรงเรียนบ้านหยวก 78.000 เงิน
  25 โรงเรียนร่มเกล้า 77.670 เงิน
  26 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 77.330 เงิน
  27 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 77.330 เงิน
  28 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ 77.000 เงิน
  29 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 77.000 เงิน
  30 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 76.330 เงิน
  31 โรงเรียนบ้านโนนสูง กันทรลักษ์ 76.330 เงิน
  32 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 76.330 เงิน
  33 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 76.330 เงิน
  34 โรงเรียนชุมชนจำปี 76.000 เงิน
  35 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 76.000 เงิน
  36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 75.670 เงิน
  37 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 75.670 เงิน
  38 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก 75.670 เงิน
  39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 75.670 เงิน
  40 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 75.670 เงิน
  41 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 75.670 เงิน
  42 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 75.330 เงิน
  43 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 75.330 เงิน
  44 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 75.330 เงิน
  45 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 75.330 เงิน
  46 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 75.330 เงิน
  47 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 75.000 เงิน
  48 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 75.000 เงิน
  49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัม) 75.000 เงิน
  50 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 75.000 เงิน
  51 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 74.670 เงิน
  52 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 74.000 เงิน
  53 โรงเรียนนาคำพรสันติ 73.000 เงิน
  54 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72.670 เงิน
  55 โรงเรียนบ้านงิ้ว 72.000 เงิน
  56 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 71.330 เงิน
  สรุปเหรียญการแข่งขัน
  ศิลปะ_การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง)_ม.1 – 3

  ที่ โรงเรียน คะแนน ระดับ
  1 โรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช 91.670 ทอง
  2 โรงเรียนเมืองคง 91.670 ทอง
  3 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 88.670 ทอง
  4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 88.670 ทอง
  5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 88.000 ทอง
  6 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 86.670 ทอง
  7 โรงเรียนบ้านเมืองทอง 86.000 ทอง
  8 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 85.330 ทอง
  9 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 85.000 ทอง
  10 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 84.670 ทอง
  11 โรงเรียนมารีวิทยา 84.670 ทอง
  12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 83.330 ทอง
  13 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 82.330 ทอง
  14 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 82.000 ทอง
  15 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 81.670 ทอง
  16 โรงเรียนมุกดาลัย 81.330 ทอง
  17 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 81.330 ทอง
  18 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 81.000 ทอง
  19 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 81.000 ทอง
  20 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 81.000 ทอง
  21 โรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์ 80.670 ทอง
  22 โรงเรียนวัดละลวด 80.000 ทอง
  23 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 79.670 เงิน
  24 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 79.330 เงิน
  25 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 79.000 เงิน
  26 โรงเรียนอำนาจเจริญ 79.000 เงิน
  27 โรงเรียนบ้านสวาย 79.000 เงิน
  28 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 78.670 เงิน
  29 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 78.330 เงิน
  30 โรงเรียนบ้านดงบาก 78.330 เงิน
  31 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 78.330 เงิน
  32 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 78.000 เงิน
  33 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 78.000 เงิน
  34 โรงเรียนบ้านโนนข่า 77.670 เงิน
  35 โรงเรียนบ้านหยวก 77.330 เงิน
  36 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 76.670 เงิน
  37 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 76.330 เงิน
  38 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 76.000 เงิน
  39 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 76.000 เงิน
  40 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 76.000 เงิน
  41 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 75.330 เงิน
  42 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 75.330 เงิน
  43 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 75.000 เงิน
  44 โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 75.000 เงิน
  45 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 74.000 เงิน
  46 โรงเรียนบ้านสว่าง-โนนเเดง 73.670 เงิน
  47 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 73.670 เงิน
  48 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 73.670 เงิน
  49 โรงเรียนบ้านสนาม 73.670 เงิน
  50 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 73.330 เงิน
  51 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 73.330 เงิน
  52 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 0.000 –
  53 โรงเรียนบ้านดงบัง 0.000 –
  54 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 0.000 –
  55 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 0.000 –
  56 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0.000 –
  57 โรงเรียนบ้านสะเดา 0.000 –
  58 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 0.000 –
  59 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 0.000 –
  60 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 0.000 –
  สรุปเหรียญการแข่งขัน
  ศิลปะ_การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง)_ป.1 – ป.6

  ที่ โรงเรียน คะแนน ระดับ
  1 โรงเรียนวัดสระแก้ว 82.660 ทอง
  2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 82.000 ทอง
  3 โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ 77.660 เงิน
  4 โรงเรียนบ้านสะเดา 77.330 เงิน
  5 โรงเรียนชุมชนกระนวน 77.000 เงิน
  6 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 76.660 เงิน
  7 โรงเรียนบ้านหนองแสง 76.000 เงิน
  8 โรงเรียนบ้านซับคะนิง 75.660 เงิน
  9 โรงเรียนบ้านข่าโคม 74.660 เงิน
  10 โรงเรียนบ้านหนองตูม 74.660 เงิน
  11 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 74.660 เงิน
  12 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 74.660 เงิน
  13 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 74.660 เงิน
  14 โรงเรียนบ้านดาน 74.330 เงิน
  15 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 73.000 เงิน
  16 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 73.000 เงิน
  17 โรงเรียนครบุรีวิทยา 72.660 เงิน
  18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 72.330 เงิน
  19 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 72.330 เงิน
  20 โรงเรียนบ้านหนาดคุรุราชอุทิศ 72.000 เงิน
  21 โรงเรียนบ้านนาสี 71.660 เงิน
  22 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 71.330 เงิน
  23 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 71.000 เงิน
  24 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 71.000 เงิน
  25 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 70.660 เงิน
  26 โรงเรียนบ้านดู่ 70.660 เงิน
  27 โรงเรียนบ้านนาซำจวง 70.330 เงิน
  28 โรงเรียนบ้านหนองแขม 70.330 เงิน
  29 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 69.660 ทองแดง
  30 โรงเรียนบ้านนาขาม 69.000 ทองแดง
  31 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 69.000 ทองแดง
  32 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 68.660 ทองแดง
  33 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนเเคน 68.330 ทองแดง
  34 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 67.660 ทองแดง
  35 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 67.660 ทองแดง
  36 โรงเรียนดงบังนาแก้ว 67.330 ทองแดง
  37 โรงเรียนบ้านโพนทัน 67.330 ทองแดง
  38 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 67.330 ทองแดง
  39 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 66.660 ทองแดง
  40 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 66.660 ทองแดง
  41 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 66.660 ทองแดง
  42 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 66.660 ทองแดง
  43 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 66.660 ทองแดง
  44 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 66.330 ทองแดง
  45 โรงเรียนบ้านดงบาก 66.000 ทองแดง
  46 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 65.660 ทองแดง
  47 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 64.660 ทองแดง
  48 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 63.000 ทองแดง
  49 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 63.000 ทองแดง
  50 โรงเรียนบ้านหอย 63.000 ทองแดง
  51 โรงเรียนบ้านนาหว้า 62.660 ทองแดง
  52 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 61.660 ทองแดง
  53 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 61.330 ทองแดง
  54 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 61.000 ทองแดง
  55 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 61.000 ทองแดง
  56 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 60.660 ทองแดง
  57 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 59.330 ชมเชย
  58 โรงเรียนบ้านสะอาง 58.330 ชมเชย
  59 โรงเรียนบ้านสระคำ 57.330 ชมเชย
  60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0.000 –
  61 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 0.000 –
  62 โรงเรียนบ้านช้าง 0.000 –
  สรุปเหรียญการแข่งขัน
  ศิลปะ_การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย)_ป.1 – ป.6

  ที่ โรงเรียน คะแนน ระดับ
  1 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 88.250 ทอง
  2 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 88.250 ทอง
  3 โรงเรียนบ้านห้องแซง 88.000 ทอง
  4 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 88.000 ทอง
  5 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 87.250 ทอง
  6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 86.500 ทอง
  7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 86.000 ทอง
  8 โรงเรียนบ้านหนองยาง 85.500 ทอง
  9 โรงเรียนบ้านช่อง 85.000 ทอง
  10 โรงเรียนบ้านนากระแซง 85.000 ทอง
  11 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 84.750 ทอง
  12 โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน 84.500 ทอง
  13 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 84.250 ทอง
  14 โรงเรียนบ้านสระทอง 84.250 ทอง
  15 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 84.000 ทอง
  16 โรงเรียนบ้านหนองแสง 83.500 ทอง
  17 โรงเรียนบ้านหนองหอย 83.500 ทอง
  18 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 83.250 ทอง
  19 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 83.250 ทอง
  20 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 83.000 ทอง
  21 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 83.000 ทอง
  22 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ 83.000 ทอง
  23 โรงเรียนบ้านเก็บงา 82.750 ทอง
  24 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 82.660 ทอง
  25 โรงเรียนบ้านจังเกา 82.250 ทอง
  26 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 82.250 ทอง
  27 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 82.250 ทอง
  28 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 81.750 ทอง
  29 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 81.750 ทอง
  30 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 81.750 ทอง
  31 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 81.500 ทอง
  32 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 81.250 ทอง
  33 โรงเรียนบ้านหัวงัว 81.000 ทอง
  34 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 80.750 ทอง
  35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80.750 ทอง
  36 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 80.500 ทอง
  37 โรงเรียนกรุณาศึกษาบ้านไผ่ 80.330 ทอง
  38 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 80.250 ทอง
  39 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 80.250 ทอง
  40 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 80.250 ทอง
  41 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 80.000 ทอง
  42 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง 79.500 เงิน
  43 โรงเรียนบ้านปากช่อง 79.250 เงิน
  44 โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 79.000 เงิน
  45 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 78.750 เงิน
  46 โรงเรียนบ้านโนนแดง 78.750 เงิน
  47 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 78.750 เงิน
  48 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย 78.750 เงิน
  49 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 78.250 เงิน
  50 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 78.250 เงิน
  51 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 78.000 เงิน
  52 โรงเรียนบ้านวังม่วง 78.000 เงิน
  53 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 77.250 เงิน
  54 โรงเรียนอ้อมกอประชาสามัคคี 76.750 เงิน
  55 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 76.250 เงิน
  56 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 76.250 เงิน
  57 โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) 75.750 เงิน
  58 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 75.750 เงิน
  59 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 74.500 เงิน
  60 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 74.000 เงิน
  61 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 73.750 เงิน
  สรุปเหรียญการแข่งขัน
  ศิลปะ_การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง)_ม.4 – 6

  ที่ โรงเรียน คะแนน ระดับ
  1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 90.330 ทอง
  2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 88.670 ทอง
  3 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 87.330 ทอง
  4 โรงเรียนมุกดาหาร 87.000 ทอง
  5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 86.670 ทอง
  6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 86.670 ทอง
  7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 86.500 ทอง
  8 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 86.000 ทอง
  9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 86.000 ทอง
  10 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 85.500 ทอง
  11 โรงเรียนสว่างแดนดิน 85.000 ทอง
  12 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 84.500 ทอง
  13 โรงเรียนวาปีปทุม 84.500 ทอง
  14 โรงเรียนปากช่อง 84.500 ทอง
  15 โรงเรียนรัตนบุรี 84.500 ทอง
  16 โรงเรียนบัวงามวิทยา 84.500 ทอง
  17 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 83.500 ทอง
  18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 83.330 ทอง
  19 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 83.000 ทอง
  20 โรงเรียนอำนาจเจริญ 83.000 ทอง
  21 โรงเรียนสิรินธร 82.500 ทอง
  22 โรงเรียนสตรีศึกษา 82.330 ทอง
  23 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 82.330 ทอง
  24 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 82.000 ทอง
  25 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 82.000 ทอง
  26 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 81.670 ทอง
  27 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 81.000 ทอง
  28 โรงเรียนขุขันธ์ 81.000 ทอง
  29 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 80.330 ทอง
  30 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 80.000 ทอง
  31 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 80.000 ทอง
  32 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 79.500 เงิน
  33 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง 79.500 เงิน
  34 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 79.500 เงิน
  35 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 79.000 เงิน
  36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 79.000 เงิน
  37 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 79.000 เงิน
  38 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 78.670 เงิน
  39 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 78.500 เงิน
  40 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 78.000 เงิน
  41 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 78.000 เงิน
  42 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 78.000 เงิน
  43 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 78.000 เงิน
  44 โรงเรียนเมืองคง 77.670 เงิน
  45 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 77.000 เงิน
  46 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 77.000 เงิน
  47 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 76.670 เงิน
  48 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 76.330 เงิน
  49 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 76.330 เงิน
  50 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 75.670 เงิน
  51 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 75.330 เงิน
  52 โรงเรียนนำสวยวิทยา 75.330 เงิน
  53 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 75.330 เงิน
  54 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 75.330 เงิน
  55 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 0.000 –
  56 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 0.000 –
  สรุปเหรียญการแข่งขัน
  ศิลปะ_การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย)_ม.4 – 6

  ที่ โรงเรียน คะแนน ระดับ
  1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 89.330 ทอง
  2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 88.670 ทอง
  3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 88.000 ทอง
  4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 87.000 ทอง
  5 โรงเรียนผดุงนารี 86.330 ทอง
  6 โรงเรียนบึงกาฬ 86.330 ทอง
  7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 85.670 ทอง
  8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 85.000 ทอง
  9 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 84.670 ทอง
  10 โรงเรียนขุขันธ์ 83.670 ทอง
  11 โรงเรียนภูเรือวิทยา 83.330 ทอง
  12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 83.330 ทอง
  13 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 83.330 ทอง
  14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 82.670 ทอง
  15 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 82.330 ทอง
  16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 81.670 ทอง
  17 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 81.670 ทอง
  18 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 81.330 ทอง
  19 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 81.330 ทอง
  20 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 81.330 ทอง
  21 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 80.670 ทอง
  22 โรงเรียนสิรินธร 80.670 ทอง
  23 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 80.670 ทอง
  24 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 80.330 ทอง
  25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 80.000 ทอง
  26 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 79.670 เงิน
  27 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 79.330 เงิน
  28 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 79.330 เงิน
  29 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 78.670 เงิน
  30 โรงเรียนอำนาจเจริญ 78.670 เงิน
  31 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 78.670 เงิน
  32 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 78.330 เงิน
  33 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 78.330 เงิน
  34 โรงเรียนพล 78.000 เงิน
  35 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 77.670 เงิน
  36 โรงเรียนสว่างแดนดิน 77.670 เงิน
  37 โรงเรียนท่าบ่อ 77.670 เงิน
  38 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 77.670 เงิน
  39 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 77.670 เงิน
  40 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 77.330 เงิน
  41 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 77.000 เงิน
  42 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 76.670 เงิน
  43 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 76.670 เงิน
  44 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 76.670 เงิน
  45 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 76.330 เงิน
  46 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 76.000 เงิน
  47 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 75.330 เงิน
  48 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 73.670 เงิน
  49 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 73.330 เงิน
  50 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 71.330 เงิน
  51 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 70.330

 6. จิรารัตน์ พั่วลี

  อยากทราบผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 ภากตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันที่โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม แข่งขันเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553

  • สรุปเหรียญการแข่งขัน
   ศิลปะ_การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล-สากล(หญิง)_ม.1 – 3
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
   24 – 26 ธันวาคม 2553 จังหวัดอุดรธานี
   ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ
   1 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 95.000 ทอง
   2 โรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 94.670 ทอง
   3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 92.670 ทอง
   4 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 90.330 ทอง
   5 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 90.000 ทอง
   6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 89.670 ทอง
   7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 89.000 ทอง
   8 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 88.670 ทอง
   9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 88.330 ทอง
   10 โรงเรียนคำยางพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 88.330 ทอง
   11 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 88.330 ทอง
   12 โรงเรียนบ้านโพนดวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 88.330 ทอง
   13 โรงเรียนภัทรบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 88.000 ทอง
   14 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 88.000 ทอง
   15 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 87.670 ทอง
   16 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 87.330 ทอง
   17 โรงเรียนชุมแพศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 87.000 ทอง
   18 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 87.000 ทอง
   19 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 86.330 ทอง
   20 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 86.000 ทอง
   21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 86.000 ทอง
   22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 86.000 ทอง
   23 โรงเรียนบ้านหนองโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 85.670 ทอง
   24 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 85.670 ทอง
   25 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 85.670 ทอง
   26 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 85.330 ทอง
   27 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 85.330 ทอง
   28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 85.330 ทอง
   29 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 85.000 ทอง
   30 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 85.000 ทอง
   31 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 84.670 ทอง
   32 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 84.670 ทอง
   33 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 84.670 ทอง
   34 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 84.670 ทอง
   35 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร เขต 1 84.330 ทอง
   36 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 84.000 ทอง
   37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 84.000 ทอง
   38 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 84.000 ทอง
   39 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 83.330 ทอง
   40 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 82.330 ทอง
   41 โรงเรียนบ้านสว่าง-โนนเเดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 82.330 ทอง
   42 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 82.000 ทอง
   43 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ เขต 1 82.000 ทอง
   44 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 81.670 ทอง
   45 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 81.330 ทอง
   46 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 81.000 ทอง
   47 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 80.670 ทอง
   48 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 80.670 ทอง
   49 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 80.000 ทอง
   50 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 79.670 เงิน
   51 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 79.000 เงิน
   52 โรงเรียนบ้านตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 77.670 เงิน
   53 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 77.330 เงิน
   54 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 77.330 เงิน
   55 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 76.670 เงิน
   56 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 76.330 เงิน
   57 โรงเรียนบ้านโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 76.330 เงิน
   58 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 74.000 เงิน
   59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 73.330 เงิน
   60 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 72.670 เงิน

 7. อยากทราบผลการแข่งขัน การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 อุดร แข่งขันวันที่ 24 ธันวาคม 53

  • สรุปเหรียญการแข่งขัน
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี_การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่น_ป.4 – 6
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
   24 – 26 ธันวาคม 2553 จังหวัดอุดรธานี
   ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ
   1 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 97.000 ทอง
   2 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 96.000 ทอง
   3 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 94.000 ทอง
   4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 93.000 ทอง
   5 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 93.000 ทอง
   6 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 93.000 ทอง
   7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 93.000 ทอง
   8 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 93.000 ทอง
   9 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 93.000 ทอง
   10 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 93.000 ทอง
   11 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 92.000 ทอง
   12 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 92.000 ทอง
   13 โรงเรียนบ้านขอนแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 92.000 ทอง
   14 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 92.000 ทอง
   15 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 92.000 ทอง
   16 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 92.000 ทอง
   17 โรงเรียนธเนตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 92.000 ทอง
   18 โรงเรียนบ้านคึม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 92.000 ทอง
   19 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 91.000 ทอง
   20 โรงเรียนบ้านโปร่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 91.000 ทอง
   21 โรงเรียนโคกก่องวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 91.000 ทอง
   22 โรงเรียนบ้านโนนแสวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 91.000 ทอง
   23 โรงเรียนบ้านคำอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 91.000 ทอง
   24 โรงเรียนบ้านชีทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 90.000 ทอง
   25 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 90.000 ทอง
   26 โรงเรียนอนุบาลนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 90.000 ทอง
   27 โรงเรียนบ้านเขวาชีรัฐประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 90.000 ทอง
   28 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 90.000 ทอง
   29 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 90.000 ทอง
   30 โรงเรียนบ้านชาดศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 90.000 ทอง
   31 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 90.000 ทอง
   32 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 90.000 ทอง
   33 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 90.000 ทอง
   34 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 90.000 ทอง
   35 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 90.000 ทอง
   36 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 90.000 ทอง
   37 โรงเรียนคำไฮวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 90.000 ทอง
   38 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 89.000 ทอง
   39 โรงเรียนบ้านหนองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 89.000 ทอง
   40 โรงเรียนบ้านพังคอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร เขต 1 89.000 ทอง
   41 โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 89.000 ทอง
   42 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 89.000 ทอง
   43 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 89.000 ทอง
   44 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 89.000 ทอง
   45 โรงเรียนบ้านหนองกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 89.000 ทอง
   46 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 89.000 ทอง
   47 โรงเรียนบ้านบะคอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 88.000 ทอง
   48 โรงเรียนบ้านโคกแสว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 88.000 ทอง
   49 โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 88.000 ทอง
   50 โรงเรียนบ้านนาวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 88.000 ทอง
   51 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 88.000 ทอง
   52 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 87.000 ทอง
   53 โรงเรียนบ้านนาข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 87.000 ทอง
   54 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 87.000 ทอง
   55 โรงเรียนบ้านหนองญาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 86.000 ทอง
   56 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ เขต 1 86.000 ทอง
   57 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 86.000 ทอง
   58 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 85.000 ทอง
   59 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 84.000 ทอง
   60 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 83.000 ทอง
   61 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 80.000 ทอง

 8. ทราบผลการแข่งขันกิจกรรมใด กรุณาโพสแจ้งได้ที่นี่ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: