คำขวัญวันครู ที่ชนะเลิศในการประกวด คือ “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล” เป็นคำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

งานวันครู 2554

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู โดยมีคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๔ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๔ จะต้องจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยในปีนี้คณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดย ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวผ่านทางสื่อทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน และเน้นย้ำต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประกาศการพัฒนาคุณภาพครู ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔

ในโอกาสนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานข้อสรุปการดำเนินการจัดกิจกรรรม และพิจาณาตัดสินคำขวัญที่ชนะเลิศในการประกวด คือ “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล” เป็นคำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเทิดเกียรติคุณครูและใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันครู ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

ธมกร/ข่าว

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=21899&Key=news2

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on ธันวาคม 31, 2010, in ญี่ปุ่น. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: