คำขวัญวันครู ที่ชนะเลิศในการประกวด คือ “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล” เป็นคำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

งานวันครู 2554

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู โดยมีคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๔ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๔ จะต้องจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยในปีนี้คณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดย ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวผ่านทางสื่อทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน และเน้นย้ำต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประกาศการพัฒนาคุณภาพครู ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔

ในโอกาสนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานข้อสรุปการดำเนินการจัดกิจกรรรม และพิจาณาตัดสินคำขวัญที่ชนะเลิศในการประกวด คือ “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล” เป็นคำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเทิดเกียรติคุณครูและใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันครู ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

ธมกร/ข่าว

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=21899&Key=news2

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on ธันวาคม 31, 2010, in ญี่ปุ่น. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: