ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรม GPA

โปรแกรมกลาง GPA กระทรวงศึกษาธิการ

ของศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
สถานศึกษาที่ประสงค์จะใช้โปรแกรมกลาง GPA ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถที่จะเข้ามา Download โปรแกรมไปติดตั้ง(ปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด) ได้ตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานศึกษา ประกอบด้วย1. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรม กลาง GPA (แบบที่ 1 คือ GPA50 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางที่ใช้ตัวอักษร (font) ขนาดปกติ ตรงหัวแบบรายงาน ปพ. เหมาะกับสถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิต) เป็นจำนวนน้อย หรือไม่มากจนเกินไป
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 พฤษภาคม 2552 คือ เพิ่มเติมรายชื่อโรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

2. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA (แบบที่ 2 คือ GPA50 Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. หน้าแรก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2551)

3. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA (แบบที่ 3 คือ GPA50 Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. หน้าสอง (ด้านหลัง) เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าสอง (ด้านหลัง) นี้
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 เมษายน 2551)

4. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (GPA50 Certificate) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย
(GPA) ระดับกระทรวง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. ได้แก่ รหัสสังกัด รหัสประชาชน ชื่อ นามสกุล เป็นต้น
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 พฤษภาคม 2552)

5. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 123 สำหรับ โรงเรียนในสังกัด กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ม.1-ม.3 เท่านั้น
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 พฤษภาคม 2552)

6. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรม กลาง GPA 52 (แบบที่ 1 คือ GPA52 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางปรับปรุงใหม่ โดยการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เข้าไปในตัวระบบ ปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งมา และปรับปรุงแบบใบ ปพ. 1 ระดับ ปวช. สำหรับสถานศึกษาของสังกัดสำนักงานการศึกษาส่วนท้องถิ่น
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 10 มกราคม 2553)

7. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA (แบบที่ 2 คือ GPA52 Front Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)

8. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA (แบบที่ 3 คือ GPA52 Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)

9. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA (แบบที่ 4 คือ GPA52 Front & Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและ กิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2553
10. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 1 คือ GPA53 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางปรับปรุงใหม่ โดยการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เข้าไปในตัวระบบ ปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
11. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 2 คือ GPA53 Front Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้
12. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 3 คือ GPA53 Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณ มากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้
13. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 4 คือ GPA53 Front & Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและ กิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 23 สิงหาคม 2553)

http://www.opec.go.th

About these ads

About kobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on ธันวาคม 17, 2011, in ข่าวสารวงการครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 284 other followers

%d bloggers like this: