ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรม GPA

โปรแกรมกลาง GPA กระทรวงศึกษาธิการ

ของศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
สถานศึกษาที่ประสงค์จะใช้โปรแกรมกลาง GPA ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถที่จะเข้ามา Download โปรแกรมไปติดตั้ง(ปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด) ได้ตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานศึกษา ประกอบด้วย1. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรม กลาง GPA (แบบที่ 1 คือ GPA50 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางที่ใช้ตัวอักษร (font) ขนาดปกติ ตรงหัวแบบรายงาน ปพ. เหมาะกับสถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิต) เป็นจำนวนน้อย หรือไม่มากจนเกินไป
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 พฤษภาคม 2552 คือ เพิ่มเติมรายชื่อโรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

2. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA (แบบที่ 2 คือ GPA50 Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. หน้าแรก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2551)

3. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA (แบบที่ 3 คือ GPA50 Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. หน้าสอง (ด้านหลัง) เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าสอง (ด้านหลัง) นี้
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 เมษายน 2551)

4. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (GPA50 Certificate) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย
(GPA) ระดับกระทรวง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. ได้แก่ รหัสสังกัด รหัสประชาชน ชื่อ นามสกุล เป็นต้น
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 พฤษภาคม 2552)

5. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 123 สำหรับ โรงเรียนในสังกัด กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ม.1-ม.3 เท่านั้น
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 พฤษภาคม 2552)

6. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรม กลาง GPA 52 (แบบที่ 1 คือ GPA52 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางปรับปรุงใหม่ โดยการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เข้าไปในตัวระบบ ปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งมา และปรับปรุงแบบใบ ปพ. 1 ระดับ ปวช. สำหรับสถานศึกษาของสังกัดสำนักงานการศึกษาส่วนท้องถิ่น
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 10 มกราคม 2553)

7. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA (แบบที่ 2 คือ GPA52 Front Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)

8. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA (แบบที่ 3 คือ GPA52 Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)

9. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA (แบบที่ 4 คือ GPA52 Front & Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและ กิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้
(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2553
10. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 1 คือ GPA53 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางปรับปรุงใหม่ โดยการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เข้าไปในตัวระบบ ปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
11. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 2 คือ GPA53 Front Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้
12. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 3 คือ GPA53 Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณ มากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้
13. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 4 คือ GPA53 Front & Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและ กิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 23 สิงหาคม 2553)

http://www.opec.go.th

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on ธันวาคม 17, 2011, in ข่าวสารวงการครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: