ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนญี่ปุ่น TJYEC

เรียน อาจารย์เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  ทุกท่าน
เรื่อง  แจ้งเรื่อง ค่ายเยาวชนญี่ปุ่น TJYEC

มีข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน แจ้งให้ทราบดังนี้ ค่ะ

เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2555

ศูนย์เป็นหน่วยคัดเลือกนักเรียนมาสมัครสอบแข่งขันศูนย์ละ 

2 คน โดยนักเรียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. 1.    มีสัญชาติไทย บิดามารดาเป็นคนไทยโดยกำเนิด
  2. 2.    ปัจจุบันศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. 3.    ต้องผ่านประสบการณ์การเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในปีนี้
  4. 4.    ต้องไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นมาก่อน

นักเรียนที่อาจารย์คัดมา จะต้องเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ศูนย์ฯ ของอาจารย์จัดในปีนี้ด้วยค่ะ
1.ทาง TJYEC แจ้งว่า ในการสอบคัดเลือกนั้น ทาง TJYEC ต้องการนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่มาจากทุกภาค
2. ในการสมัคร ทาง TJYEC แจ้งว่า มีค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท

สำหรับศูนย์เครือข่ายฯราชสีมา  ขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่านส่งรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์สมัคร ทางเมลล์หรือโทรแจ้งการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2555  ศูนย์จะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนศูนย์ในวันที่  8  สิงหาคม 2555   ทางโครงการแจ้งให้ส่งรายชื่อนักเรียนก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หากมีปัญหาประการใด  โปรดติดต่อ krutippawan@yahoo.com

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on สิงหาคม 2, 2012, in ญี่ปุ่น. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: